Hva er forbrukslån?

kr
år
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Omtrentlig kostnad 0 kr/mnd
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

250000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.


Stadig flere nordmenn tar opp forbrukslån. Slik har de blitt en del av vår husholdningsøkonomi. Det kan være til mange ulike formål og dekker mange behov. Men selve ordet forbrukslån virker litt upresist for mange, særlig for de som ikke har vært på lånemarkedet tidligere. Med denne artikkelen vil vi derfor gå nærmere inn på selve begrepet.

Leser du videre går vi definisjonen nærmere i sømmene. Videre ser vi på karakteristikker ved forbrukslån og hva som skiller dem fra andre lån. Dessuten beskriver vi fordeler med forbrukslån, vanlige inngangsvilkår for å få dem og de betingelser og kostnader som normalt følger med.

Definisjon forbrukslån

Ordet forbruk brukes gjerne som en motsetning til investering. Orde forbrukslån kan derfor være litt misvisende ettersom det utmerkes kan brukes til investeringer. En definisjon som brukes av Norges Bank og andre er at forbrukslån er det samme som usikrede lån. Det betyr at du ikke behøver å stille sikkerhet, eller pant, for å få innvilget lånet.

Forbruksgjeld er et videre begrep som inkluderer forbrukslån og andre kreditter som gjeld tilknyttet kredittkort.

Lån og gjeldsforpliktelser som ikke oppfattes som forbrukslån eller forbruksgjeld kan være boliglån, billån, studielån, bøter, erstatningskrav eller restskatt.

Hva er et forbrukslån?

Foruten å være et lån som gis uten krav til sikkerhet er det en rekke typiske trekk ved forbrukslån vi skal se på.

Disse inkluderer blant annet:

• Fleksibilitet for bruk

• Variasjon i rentebetingelser

• Lånebeløp fra 1 000 til 500 000 kroner

Forbrukslån er fleksible

Et lån med sikkerhet er oftest tilknyttet denne. Et boliglån skal for eksempel brukes til kjøp av bolig. Det samme er tilfelle med billån, båtlån eller studielån.

Et forbrukslån har ikke de samme rigide grensene. Av formelle hensyn vil du bli spurt om å oppgi hva lånet skal brukes til, men det er ikke det overordnede vurderingskriteriet. Det vil hovedsakelig bli lagt vekt på betjeningsevnen ved vurderinger av lånesøknader.

Typiske ting nordmenn bruker forbrukslån til er oppussing av bolig, feriereiser, husleiedepositum, bryllup eller konfirmasjon, førerkort, kjøp av bruktbil eller dekning av uforutsette kostnader.

Forbrukslån kan også brukes til refinansiering av gjeld du allerede har. For denne typen forbrukslån, gjelder det spesielle regler.

Forbrukslån og rente

Når du søker om et lån med sikkerhet, blir renten som regel beregnet ut fra graden av sikkerhet. Et lån som holder seg innenfor 60 % av boligens verdi, vil kunne få lavere rente enn et lån som dekker opptil 85 % av denne.

Ved et forbrukslån er den eneste sikkerheten din personlige økonomi og rykte som god betaler. Det betyr at renten du får tilbudt er først og fremst avhengig av en kredittvurdering.

I kredittvurderingen legges det selvfølgelig mest vekt på hvor høy inntekten din er. Det er logisk at du kan betjene høyere lån med god lønn. Men like viktig er det hvilke øvrige utgifter du dekker med denne inntekten. Der snakkes det hovedsakelig om hvor mye gjeld du har fra før på søknadstidspunktet. Det er det som er utgangspunktet for hvor mye du skal kunne klare å betale på det nye lånet du søker om.

Her er det litt viktig å være klare over at kredittrammer du har på kredittkortet, men ikke benyttet deg av, vil bli regnet som gjeld i denne sammenhengen. Derfor kan det være en fordel å kvitte deg med kredittkort du ikke bruker, eller få redusert rammen på dem.

En annen og svært viktig faktor i kredittvurdering er om du har betalingsanmerkninger. De vil i så fall føre til avslag.

Disse tre faktorene sammen med din husholdningssituasjon, forsørgerbyrde og enkelte statistiske faktorer vil løpe ut i en kredittscore. Poengene du får i denne kredittscoren vil avgjøre ikke bare hvilken rente du får, men også hvor høyt lån du kan få.

Rentesatsen som tilbys etter kredittvurderingen varierer svært mye ut fra din kredittscore. Gjennomsnittsrente på forbrukslån er i henhold til en rapport fro Norges Bank i 2017 er mellom 13 og 14 %, noe som kan være en tommelfingerregel for deg om hva du kan forvente.

Hvor mye kan du låne I forbrukslån?

Tilbudene starter gjerne på 1 000 kroner. Lån under 50 000 kroner omtales gjerne som smålån. Smålån er selvfølgelig enklere å få ettersom det ikke er like viktig med høy inntekt. Det er oftest høyere rente og kortere nedbetalingstid på smålån enn det er på større lån.

Den øvre grensen stopper gjerne på 500 000 kroner. Høyere lån enn dette vil normalt fordre sikkerhet.

Det er selvfølgelig grenser i det individuelle tilfelle som er knyttet til låntakerens økonomi. Han eller hun skal bestå kredittvurderingen for det omsøkte beløp, og dermed vise betjeningsevne.

Det er også en formell begrensing fra myndighetene om at ditt totale låneopptak ikke skal overskride en viss grense. Långivere er forpliktet til å forholde seg til dette.

For din egen del er det beste å kalkulere ditt lånebehov så presist som mulig før du søker om et forbrukslån. Du behøver ikke låne mer enn du trenger, men samtidig bør du ha nok. Søker du om 90 000 kroner, og oppdager at bruktbilkjøpet vil koste deg 100 000 kroner med omkostninger, er det litt kjedelig. Et område det er vanskelig å forutse totale kostnader på, er ved oppussing av bolig. Her ligger det ofte noen overraskelser på lur.

En måte å gjøre det på er å søke om et noe høyere beløp enn du umiddelbart ser du trenger, eventuelt runde av oppover. Det overskytende beløpet det viser seg at du ikke trenger, betaler du umiddelbart ned på lånet. Du kan nemlig når som helst betale ned ekstra på et forbrukslån, uavhengig av betalingsplanen.

Noen begrensninger ved forbrukslån

Myndighetene ved Finanstilsynet har lagt noen formelle begrensinger for utlån av forbrukslån.

Det gjelder som følger:

• Forbrukslån skal ha en nedbetalingsplan som ikke er lenger enn 60 måneder (5 år)

• Det skal ikke gis lån som gjør at låntakerens totale gjeld overstiger 5 ganger vedkommendes brutto årsinntekt.

• Ved kredittvurderingen må det beregnes om lånekunden kan klare en renteoppgang på 5 prosentpoeng.

Disse kravene er imidlertid ikke absolutte. Finansforetakene har anledning til å vise fleksibilitet i opptil 5 % av de innvilgede lånene. Du kan derfor godt søke selv om noe av det som er nevnt ovenfor gjelder deg.

Særlig aktuelt er det kanskje med det andre punktet. En høy inntekt kan i mange tilfeller klare en høyere gjeldsbyrde enn det som er antatt.

Det første punktet om fem års nedbetalingstid er heller ikke til hinder for at långiver kan gi utsettelser der låntakeren for midlertidige betalingsproblemer, som for eksempel fordi han mister jobben.

Alle punktene kan dessuten fravikes dersom det er snakk om å bruke lånet til refinansiering.

Søk lånet ditt gjennom digifinans

Når du søker via oss, blir søknaden vurdert av flere låneforetak. Det øker muligheten til å få innvilget lån, og du vil så fall få flere tilbud å velge mellom. Det er gjerne den måten du kan oppnå lavest mulig rente på.