Brukeravtale for Digifinans

 

1. Innledende informasjon

Når du bruker en tjeneste som tilbys under varemerket Digifinans (på nettsiden www.digifinans.no, via telefon eller på annen måte), blir du kunde hos enten Sambla AS eller Sambla Group AB.

  • Hvis du ønsker kredittformidling, blir du kunde hos Sambla AS.
  • Hvis du ønsker forsikringsformidling, blir du kunde hos Sambla Group AB. Sambla Group AB har en grenseoverskridende tillatelse fra den svenske Finansinspektionen til å drive forsikringsformidling på det norske markedet.

I det følgende vil “Digifinans” bety Sambla AS eller Sambla Group AB, avhengig av hvilken Tjeneste du er interessert i.

Vi tilbyr kredittformidling og forsikringsformidling, sammen omtalt som “Tjenestene”. I Norge er kredittformidlingen å regne som finansagentvirksomhet underlagt visse krav i finansavtaleloven kapittel 6 II. Det betyr at vi kan formidle lån og forsikringer til deg. Når du søker om lån gjennom Digifinans, får du mulighet til å sammenligne tilbudene fra de långiverne som vi samarbeider med. Du finner informasjon om hvilke långivere og forsikringsgivere som er våre samarbeidspartnere, på nettsidene våre.

Gjennom å benytte en av Tjenestene godtar du, for deg og din eventuelle medsøker, at denne Brukeravtalen gjelder mellom deg/dere og Digifinans. Det er derfor viktig at du leser gjennom Brukeravtalen og forsikrer deg om at også din eventuelle medsøker leser og er innforstått med den.

Når du henvender deg til oss for forsikringsformidling, får du utfyllende forsikringsinformasjon og forsikringsvilkår fra oss.

2. Vårt oppdrag

Gjennom å bruke Tjenestene gir du Digifinans i oppdrag å innhente lånetilbud og/eller forsikringstilbud fra de långivere og forsikringsgivere som Sambla samarbeider med. Dersom du har bedt om låneformidling, gir Sambla deg muligheten til å sammenligne tilbud og vilkår.

Du binder deg aldri til å akseptere noen av de lånetilbud eller forsikringstilbud du får. Det er alltid opp til deg om du vil inngå en låne- eller forsikringsavtale med en långiver eller forsikringsgiver.

Vi gjør oppmerksom på at Digifinans aldri kan gi noen garantier eller løfter eller påta seg noen andre forpliktelser for noen av våre samarbeidspartneres regning. Beslutningen om å innvilge et lån ligger alltid hos den aktuelle samarbeidspartneren.

3. Vårt vederlag

Det er kostnadsfritt for deg å benytte Tjenestene. Dersom du velger å inngå en låneavtale med noen av våre samarbeidspartnere, vil vi motta et vederlag fra dem for at vi har formidlet lånet. Vederlaget vi mottar for formidlingen, kan variere avhengig av hvilken långiver du velger.

I forbindelse med forsikringsformidling vil du motta nærmere informasjon om vårt vederlag når du får tilbud om forsikring.

4. Kredittsjekk og innhenting av opplysninger

I forbindelse med at du og din eventuelle medsøker søker om låneformidling hos Digifinans, foretar vi en kredittsjekk av deg og din eventuelle medsøker via Experian.

Deretter kan vi i en begrenset periode og for samme formål dele disse kredittopplysningene med våre samarbeidspartnere. De långivere som deltar i sammenligningen vil også foreta en kredittsjekk på dere. Dette innebærer at dere vil få flere gjenpartskopier fra de långivere som er inkludert i sammenligningen. Gjenpartsbrev vedrørende innhenting av kredittopplysninger sendes ut til kundene i henhold til personopplysningsforskriften og slike brev innebærer ikke at kunden får innvilget kreditt. Dere vil også i brevet bli oppfordret at eventuelle feil rettes dersom kredittopplysningene ikke er korrekte. De innhentede kredittopplysningene vil kun benyttes av långiverne for å vurdere hvilke lånevilkår de kan tilby dere.

Ved å gi opplysninger om deg og din eventuelle medsøker til Digifinans forsikrer du at de oppgitte opplysningene er korrekte og at du har samtykke til å gi de opplysningene du gir om din eventuelle medsøker. Du godtar også at Digifinans kan innhente kredittgodkjennelse (dvs. informasjon om at en långiver har godtatt å tilby deg et lån) og informasjon om status for din lånesøknad fra de långiverne vi samarbeider med, for å kunne oppfylle vår Brukeravtale med deg.

5. Behandling av personopplysninger

I vår Personvernerklæring (som du finner på nettsiden vår) forklarer vi hvordan Digifinans innhenter og behandler dine personopplysninger i forbindelse med Tjenestene og ellers, og hvilke rettigheter du har i denne forbindelse. Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, kan du kontakte oss på kundeservice@digifinans.no.

6. Ditt ansvar og Digifinans ansvar

Før du ber om et lånetilbud via Tjenestene, er du sammen med din eventuelle medsøker ansvarlig for å gå grundig gjennom din/deres privatøkonomi og regne ut om den tåler belastningen ved å ta opp et lån. Du/dere kan for eksempel benytte Finansportalens verktøy, som du finner på www.finansportalen.no for å lage en kalkyle over hva lånet vil koste dere.

Informasjonen du får fra Digifinans, er bare å anse som et forslag. Det er opp til deg å vurdere og kontrollere de opplysningene vi gir om tilbudene fra våre samarbeidspartnere, før du inngår en avtale.

Digifinans låner ikke selv ut penger og tilbyr ingen forsikringer, men formidler bare lån og forsikringer fra våre samarbeidspartnere. Avtaler som du inngår med våre samarbeidspartnere, er avtaler som gjelder mellom deg og långiveren/forsikringsgiveren. Digifinans er ikke ansvarlig for eventuell skade eller tap som måtte oppstå når du inngår avtale eller avstår fra å inngå avtale med en av våre samarbeidspartnere.

7. Spørsmål, klager og tvister

Du er velkommen til å kontakte kundetjenesten på telefon 33 22 29 70 eller via e-post kundeservice@digifinans. no dersom du har spørsmål vedrørende Brukeravtalen. Det er også kundetjenesten du henvender deg til hvis du ikke ønsker å bli kontaktet av Digifinans for markedsføringsformål. Dine synspunkter er viktige for oss, og dersom Tjenestene og/eller Digifinans ikke innfrir dine forventninger, vil vi gjerne vite om det.

Hvis du etter å ha vært i kontakt med kundetjenesten fortsatt ikke er fornøyd, kan du henvende deg til Digifinans klageansvarlig via e-post klage@sambla.no eller sende et brev til den adressen som er oppgitt i punktet nedenfor. For at vi skal kunne behandle din klage, ber vi deg oppgi følgende opplysninger når du kontakter oss:

  • Navn og kontaktopplysninger
  • Tjenesten klagen gjelder
  • Dato og tidspunkt da problemet som forårsaket klagen, oppsto
  • Beskrivelse av problemet
  • Underbyggende informasjon og/eller bevis

Vi tar alle klager på alvor og vil utrede klagen din på en rask og saklig måte. Dersom du etter at Digifinans har behandlet klagen din, fortsatt ikke er fornøyd med vår avgjørelse, kan du bringe saken inn for retten.

Du kan også henvende deg til Forbrukerrådet for veiledning og rådgivning i låne- og forsikringsspørsmål (les mer på www.forbrukerradet.no).

8. Kontaktopplysninger

Sambla AS, org.nr. 917 454 000

Biskop Gunnerus’ gate 14A, 0253 Oslo

Telefon: 33 22 29 70

E-post: kundeservice@digifinans.no

Sambla Group AB, org.nr. 556974-8378

Box 5300 102 46 Stockholm

Besøksadresse: Strandvägen 5 B, 114 51 Stockholm

Telefon: +46 770-220180

E-post: kundtjanst@sambla.se

9. Endringer

Digifinans forbeholder seg retten til å endre og oppdatere denne Brukeravtalen. Den nyeste versjonen blir alltid publisert på vår nettside www.digifinans.no.