Trygghetsforsikring

Noen ganger trenger man hjelp til å klare seg økonomisk når livet tar en uheldig vending.

DigiFinans Trygghetsforsikring kan være en slik hjelp. Den tar seg av betalingen av de faste månedlige utgiftene dersom du rammes av sykdom eller skade, blir ufrivillig arbeidsledig eller hvis du må ta omsorgen for en nærstående.

DigiFinans er en forsikringsformidler som er registrert i det svenske Bolagsverket (tilsvarende Brønnøysundregistrene), med tilsyn av Finansinspektionen og Finanstilsynet.

Skader eller spørsmål du måtte ha om skadebehandlingen meldes her, uten ugrunnet opphold.

Informasjon Trygghetsforsikring
Vilkår Trygghetsforsikring
Faktablad

Livsforsikring

Dersom en av hovedforsørgerne faller bort, kan det være greit å ha sikret sine nærmeste. DigiFinans Livsforsikring betaler ut erstatning til dine pårørende hvis du går bort før tiden.

Betingelser og informasjon om rapportering av dødsfall finner du under.


Forkjøpsinformasjon Livsforsikring
Vilkår Livsforsikring
Personopplysningspolitikk
Håndtering av personopplysninger
Endring av begunstigede

Crawford & Company (Norway) AS tar seg av selve skadeoppgjøret. Melding av dødsfall kan gjøres med epost til personskade@crawco.no.

Spørsmål og svar

Q: Hvem kan tegne forsikringen

A: For å tegne trygghetsforsikringen må du være:


Q: Hva dekker forsikringen?


Q: Hvor lang tid er forsikringen gyldig?

A: Forsikringen er gyldig til utgangen av den måned du fyller 65 år


Q: Hvordan betales forsikringen?

A: Betaling av forsikringspremien skjer via AvtaleGiro.


Q: Hvorfor skal jeg tegne en trygghetsforsikring?

A: Da forbrukslån er lån uten sikkerhet hjelper vi alltid til med en trygghetsforsikring som hjelper deg å betale dine faste månedskostnader hvis du blir syk/skadet, ufrivillig arbeidsledig eller vård av nære slektning, Forsikringen er et veldig fleksibel samt uavhengig skydd som hjelper deg ved uventet inntektsbortfall.


Q: Hvordan kan jeg følge min skademelding ved sykefravær/arbeidsledighet?

A: Da det er forsikringsselskapet som er kravjusterer er det bare de som kan gi informasjon om saken din.


Q: Hvor lang er karenstiden?

A: 30 dager for Trygghetsforsikringen og 0 dager for Livsforsikringen.


Q: Hvor lang er kvalifiseringstiden?

A: 30 dager for sykefravær, 90 dager for arbeidsledighet.


Q: Hva skjer hvis man blir syk/arbeidsledig i løpet av kvalifiseringstiden?

A: Man kan ikke få erstatning fra forsikringen for akkurat den skade som blitt oppstod i løpet av kvalifiseringstiden. Imidlertid vil etterfølgende skader som oppstår etter kvalifiseringsperioden gi erstatning, gitt karenstid.


Q: Hvor lang tid får jeg erstatning?

A: Forsikringen gir erstatning i inntil 12 måneder. Siden de første 30 dagene er karenstid, betyr det at du kan få en utbetaling i 11 måneder.


Q: Er erstatningen skattepliktig?

A: Nei. Erstatningen satt inn skattefritt på kontoen din mens du er sykemeldt eller arbeidsledig.


Q: Hvor lang angrefrist har jeg på forsikringen?

A: 30 dager.


Q: Hvor kan jeg sende klage?

A: Klager som gjelder Trygghetsforsikringen kan sendes til AmTrust Nordic AB på e-postadresse klagomal@amtrustgroup.com

Klager som gjelder Livsforsikringen sender du til Evident Life AB på e-post klaga@evidentlife.se

Klager som gjelder selskapets formidling av forsikringer sendes til Sambla Group AB på følgende e-postadresse: forsikring.digifinans@samblagroup.com


Q: Jeg får ikke ut noen erstatning, hva gjør jeg?

A: Hvis du ikke er fornøyd med beslutningen i forbindelse med en skade, kan du be forsikringsgiveren om en ny vurdering. Forespørselen om ny vurdering for Trygghetsforsikringen skal gjøres skriftlig og sendes til AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, SE-111 47 Stockholm eller på e-post til infonordic@amtrustgroup.com. Forespørselen om ny vurdering for Livsforsikring kan sendes till klaga@evidentlife.se.

Du kan også slå til:I henhold til FAL § 20-1 kan du bringe eventuell tvist inn for Finansklage-nemnda. Kontoret er uavhengig. Finansklagenemnda kan tilskrives på følgende adresse: Finansklagenemnda, PB. 53, Skøyen, 0212 Oslo. Tlf. 23 13 19 60.