Søke forbrukslån – De beste lånene | DigiFinans.no

Det behøver ikke være vanskelig å søke forbrukslån. Metoden som er utarbeidet for søknad på nett her på DigiFinans.no er en skritt-for-skritt prosedyre som ikke vil være noe problem for de fleste. Men det er noen ting du bør være litt bevisst på underveis i søknaden.

I denne artikkelen skal vi se på forskjellige aspekter i søknadsprosessen, og hvordan du kommer best i mål med din søknad om forbrukslån hos Digifinans.no. Det skader heller ikke å ha litt kunnskap om forbrukslån i forhold til andre lånetyper

Forbrukslån

Ordet tilsier at lånet skal gå til forbruk. Men låneformålet spiller faktisk liten eller ingen rolle når du søker et forbrukslån. Navnet er der for å skille det fra lån som er ment til spesielle og avgrensede formål, som boliglån, billån, studielån osv.

Når du søker om forbrukslån gjennom DigiFinans trenger du derfor ikke oppgi hva du skal bruke pengene til. Det ser vi på som en privatsak. Våre samarbeidspartnere som vurderer søknaden din vil først og fremst se på betalingsevnen din. Et unntak kan være om du søker lån til refinansiering av gjeld du har fra før, men dette kommer vi tilbake til.

Et annet ord som brukes om forbrukslån, er lån uten sikkerhet. Det er kanskje mer presist. Et lån med sikkerhet betyr at du må stille pant. Som oftest er det objektet som du tenker å kjøpe for pengene som skal være sikkerheten. Kjøper du bolig for pengene vil banken for eksempel ha pant i denne. Det samme gjelder lån til båt eller bil. Men du kan også ta opp lån til noe annet med pant i den boligen du allerede har. Hvis du ønsker å bygge hytte kan du for eksempel ta opp lån med sikkerhet i privatboligen din. Likeledes er det mange foreldre som hjelper barna sine med lån ved å stille sin egen bolig i pant.

Noen steder tilbyr de blancolån, som er det samme som forbrukslån. Blanco henspiller nok en gang på at du ikke trenger å fortelle hva pengene skal gå til.

Forbrukslån rente

Den vesentligste kostnaden ved å ha lån, er renten. Det vil gjerne også komme noen gebyrer i tillegg. Men når du får et lånetilbud vil du få oppgitt prisen med både nominell og effektiv rente. Nominell rente er den prosent-satsen det beregnes du skal betale årlig av lånets saldo. Den effektive renten inkluderer andre kostnader som gebyrer; normalt etableringsgebyr og termingebyr.

Det er vanlig å oppfatte effektiv rente som den egentlige prisen på lånet. På alle lånetilbud du får etter søknad til DigiFinans vil du få oppgitt både nominell og effektiv rente i klartekst.

Renten på et forbrukslån vil som oftest være høyere enn for eksempel et boliglån. Hvis du slutter å betale på boliglånet, kan banken tross alt selge boligen din og få betalt. De tar dermed liten risiko. Å gi et lån uten sikkerhet anses for å utgjøre en høyere risiko. Derfor må de estimere en noe høyere pris.

Men det er et svært stort spekter på størrelsen på den renta som gis for forbrukslån. Det er ikke bare fordi det er stor forskjell på hva banker eller låneinstitusjoner tilbyr. Rentetilbudet du får er avhengig av en vurdering av din økonomi, og hvor god tilbakebetalingsevne du har. Dette kalles en kredittvurdering, og resultatet av denne avspeiler seg i en kredittscore. Høy poengsum betyr lav rente, og omvendt.

Rimelige forbrukslån

Som vi har sett er renta, effektiv og nominell, den viktigste faktoren som bestemmer prisen på lånet ditt. Men også lånets løpetid, altså tiden du skal bruke på å nedbetale det, har stor betydning for hvor mye du betaler totalt. Det fremkommer av det vi kaller lånets totale kostnader, som også oppgis i lånetilbudene du mottar fra DigiFinans. Jo lenger du betaler på lånet, desto mer vil du betale totalt.

Men på hvilken måte kan du finne fram til det rimeligste forbrukslånet? Eller hva kan du selv gjøre for å påvirke renten du får tilbudt? Vi har tre forslag.

  • Lån sammen med en medlåntaker
  • Prøv å forbedre kredittscoren din
  • Bruk en låneformidlertjeneste som DigiFinans.no

La oss se nærmere på disse punktene

Lån med medlåntaker

Dette er det som er det vanligste hvis du søker om boliglån. Ektefeller eller samboere som ønsker seg et hus vil som regel også stå sammen på lånepapirene. De skal tross alt eie det sammen også. Men her har det relativt liten innvirkning på renten.

På en søknad om forbrukslån vil det derimot ha stor betydning. Ettersom den eneste sikkerheten långiveren har er inntektene lånet skal betjenes med, sees det med stor velvilje på at to slike kan legges til grunn.

Noen ting er det også naturlig at begge er med på å betale for. Dersom pengene skal gå til felles ting til hjemmet, en bruktbil eller en ferie er det jo noe begge kan ha glede av. Ellers kan det jo være at noen ønsker å hjelpe den andre for å få et lån med lavere rente ved å stille opp som medlåntaker.

Men står begge på lånet, er begge også like ansvarlig for det. Dere er med andre ord samskyldnere. Betaler ikke den ene, må den andre trå til. Det er der sikkerheten ligger for banken, og som er grunnen til at de gir gunstigere rente i slike tilfeller.

Forbedring av kredittscore

Inntekten og gjelden du allerede har er det kanskje ikke noe så mye å gjøre med over natten. Det er ikke bare å plutselig begynne å tjene mer. Men det er likevel noen grep du bør være oppmerksom på.

For det første: Har du betalingsanmerkninger må de bort. En registrert anmerkning vil sende kredittscoren din helt til bunns, og vil i de aller fleste tilfeller føre til kontant avslag.

Den eneste måten å få bort en betalingsanmerkning på, er å betale ned kravet som ligger til grunn. Dersom det er et overkommelig beløp, bør du gjøre det umiddelbart. Kanskje er det noen som kan hjelpe deg med det?

Med en gang kravet er oppgjort skal anmerkningen slettes. Alle spor av den vil da slettes i din betalingshistorikk, og det vil ikke dukke opp under kredittvurderingen at du tidligere har hatt betalingsanmerkning. Bare forviss deg om at den faktisk er borte før du søker om et nytt lån. Det gjør du ved en henvendelse til det kredittopplysningsbyrået hvor anmerkningen er registrert.

Ellers er det viktig at du får med alle inntektene dine på søknaden, spesielt de som ikke fremkommer av tidligere likninger. Har du en ekstrajobb, leieinntekter, bidrag eller andre stønader, skal de med. Vis at du har penger å betale med.

Bruk en låneformidler

Det er verdt å merke seg at alle utlånere ikke vil behandle lånesøknaden din på eksakt samme måte. Selv om de har de samme opplysninger, vil det alltid være nyanser i måten de beregner kredittscoren din på. Det kan dermed være rentepoeng å hente ved å få søknaden din vurdert på så mange steder som mulig for at du skal få det tilbudet som er best for deg.

Hos DigiFinans leverer du én søknad, og får den behandlet av en rekke banker og låneinstitusjoner. Det betyr at du kan få lånet innvilget flere steder, men med ulik rente. Ved å avvente tilbakemeldinger fra alle vil du kunne velge det gunstigste tilbudet, normalt det med den laveste renten. Differansen mellom høyeste og laveste rente kan faktisk bety en del i årlige kostnader på lånet.

Forbrukslån kalkulator

I beregningen av utgiftene ved et forbrukslån, kan det være gunstig å bruke en forbrukslånskalkulator.

Hvis du taster inn det beløpet du ønsker å låne, kan du eksperimentere med forskjellige lengder nedbetalingstid. Da ser du hvor mye du må betale månedlig. Hvor mye mer må du for eksempel betale per måned hvis du reduserer nedbetalingstiden fra 5 til 3 år?

Søke forbrukslån hos DigiFinans

Har du fått vite det trenger og ønsker å fremme en søknad? Finn frem tallene din på inntekter og gjeld og gå til søknadsskjemaet.

Husk at søknaden er fullstendig uforpliktende. Du behøver ikke å akseptere noen av tilbudene du får i retur. Søknaden er også helt gratis å sende. DigiFinans tar ikke betalt av deg for sine tjenester. Hvis du beslutter å akseptere et av lånetilbudene du får gjennom oss, vil vi imidlertid få en provisjon fra den aktuelle banken.

Kontakt oss hvis du har spørsmål om søknaden, eller bare ønsker generell veiledning.

 

Andre artikler du kanskje vil like: