Skatteoppgjør

kr
år
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Omtrentlig kostnad 0 kr/mnd
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

250000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

I denne artikkelen serverer vi oppskriften på hvordan skatteoppgjøret fungerer, og hvordan du innretter deg for å komme best mulig ut av det. Blant annet spiller skattemeldingen og skattekortet en avgjørende rolle for hvordan skatteoppgjøret til sist faller ut.

Slik betaler  vi skatten vår – skattekort og forskuddstrekk

Før vi kommer så langt som til skatteoppgjøret,må vi se tilbake på hvor mye skatt du har betalt på forskudd, og hvor mye det er beregnet at du skal betale. Det er nemlig differansen mellom disse som er selve skatteoppgjøret,

Altinn skattekortet bestemmer forskuddstrekk

Hvor mye du skal trekkes i forskuddstrekk, fremkommer av skattekortet som Skatteetaten utarbeider for  hver enkelt skattyter.

Skattekortet er basert på hvor mye du endte opp med å betale året før, og med en antakelse om at du har tilsvarende skattbar inntekt og fradrag også neste ligningsår. Arbeidsgiver og Nav har direkte tilgang til skattekortet. Eventuelle biarbeidsgivere må gis tilgang av deg

Når du får tilsendt skattekortet er det derfor viktig at du sjekker at tallene som er brukt stemmer med det som du selv regner med å tjene eller betale i renter i året som kommer, Slik blir det kommende skatteoppgjøret riktigst mulig. Dersom situasjonen din endrer deg i løpet av året, kan du også be om å få endret kortet med tanke på å unngå uriktig skatteoppgjør.

 

Skattemeldingen -beregningen av hvor mye du skal betale

Skattemeldingen som sendes vanlige skattytere i mars/april hvert år er derfor det direkte grunnlaget for skatteoppgjøret.

Den skal inneholde tall på skattbar inntekt. fradragsberettigede utgifter, formue og gjeld. Tidligere måtte folk fylle ut denne selv, Den ble da kalt selvangivelse. Nå innrapporteres alle tall direkte til Skatteetaten fra arbeidsgivere, banker og andre institusjoner,

Selv om skattemeldingen er forhåndsutfylt, bør du fremdeles kontrollere at tallene de har brukt stemmer.

 

En foreløpig skatteberegning

Basert på disse tallene kan skattemeldingen også inneholde en foreløpig skatteberegning. Merk at den er foreløpig. Den endelige beregningen kommer senere. Normalt er likevel den foreløpige beregningen i skattemeldingen et klart signal på om du får restskatt eller penger til gode.

 

Sjekk skatt selv

Har du alle tallene, kan de tastes inn i en kalkulator med skatteberegningsprogram. Ved fratrekk av innbetalt forskuddstrekk (skal komme fram på lønnsslippen) er det også mulig å forutse skatteoppgjøret.

 

 Oppgjørets time – restskatt eller penger til gode

Etter at skattemeldingen har kommet,varer det ikke lenge det endelige oppgjøret blir tilgjengelig.

Da ser du om det du har betalt i forskuddsskatt samsvarer med det du skal betale.

Regnestykket er enkelt: Differansen mellom skatten du har blitt trukket og endelig beregnet ligning blir til tilbakebetaling til deg eller til restskatt.

 

Se skatteoppgjør/hvordan sjekke skatteoppgjør

Når skatteoppgjøret er klart, får du melding på Altinn. Da kan du se den ved å logge deg inn på DinSide på skatteetaten.no. Innlogging gjør du med BankID.

Her vil du også få tilgang på andre viktige dokumenter vedrørende din skattesak som er omtalt i denne artikkelen, som skattekort og skattemelding.

 

Penger tilbake på skatteoppgjøret – lønner det seg?

Det er mange som ser på skatteoppgjøret som en form for en velkommen tvungen sparing. Utbetaling av skattepenger får karakter av en gave som kan brukes til en ferie eller første  avdrag på en ny bil. Men da må du også akseptere at forskuddstrekket er høyere enn det behøver å være.

Renta du godtgjøres for å ha betalt for mye forskuddsskatt er  imidlertid kun på  på de disse pengene fra 31. juli i inntektsåret til de sendes til utbetaling kun 3,51%, I stedet for å la Skatteetaten trekke deg for mye, kunne pengene vært satt på en rentebærende sparekonto.

 

Staten kan motregne i skatteoppgjøret

Selv om du egentlig skulle fått igjen penger på skatteoppgjøret, er det ikke sikkert du gjør det hvis du skylder staten penger. Da er det nemlig mulig den motregner i skattepengene dine. Motregning skjer typisk for beløp du skylder i skatter og avgifter fra tidligere, men det kan også være krav på skyldig underholdsbidrag eller andre krav fra Nav eller Helfo Motregning kan skje selv om du allerede har en betalingsordning eller et tvangstrekk på kravet.

Det er imidlertid mulig å søke om å slippe motregning hvis du trenger pengene til å leve for. Du kommer derimot ikke unna motregning med den begrunnelse at du hadde tenkt å bruke dem på ferie eller betale privat gjeld.

 

Betaling av restskatt

Ok, så har du fått den ubehagelige meldingen om at du har fått restskatt, eller baksmell som det også kalles.

Instruksjonene for hvordan den skal betales følger med meldingen om skatteoppgjør sammen med fakturaer.

Er beløpet over 1000 kroner, deles betalingen i to, med forfall 20, august og 24. september

forutsatt at du får skatteoppgjøret før 30. juni. Får du det senere legges forfall på de to betalingene til 3 og 8 uker etter mottakelsen.

Beløp under 1000 kr betales i en omgang lagt til den første datoen.

 

Tvangsinndrivning av restskatt

Kan du ikke betale restskatten i tide er Skatteetaten svært streng når det gjelder utsettelse eller betalingsordninger. Den går fort til tvangsinnkreving. Det kan føre til pant i bolig eller tvungne trekk i lønn eller andre ytelser.

Merk at en frivillig betalingsavtale ikke kan gi dårligere dekning for Skatteetaten enn det en tvangsinnkreving ville gitt. Det betyr at det ikke er realistisk å oppnå en god betalingsordning med skattemyndighetene. Et unntak er dersom en tredjepart er villig til å betale en del av beløpet.

En klage på skatteoppgjøret eller skattemeldingen vil ikke avbryte tvangsinnkreving.

Skattekrav kan inngå i en offentlig gjeldsordning, men vil da ha en prioritert stilling, Ferske skattekrav må betales fullt ut, også i en slik ordning.

 

Ta opp forbrukslån til betaling av restskatt?

Det kan være fristende å ta opp et lån for raskere å bli kvitt en brysom skatterestanse. Det er både fordeler og ulemper med en slik løsning.

Fordelen er at du slipper tvangsinnkreving fra Skatteoppkreveren, og at du kan få en betalingsavtale som er bedre tilpasset din betjeningsevne.

Ulempen er at forbrukslån kan ha relativt høye renter. Men det er også stor variasjon på hvor høy rente ulike finansinstitusjoner tilbyr den enkelte kunde.

Dersom du velger å ta opp forbrukslån til å betale ut restskatt, viser erfaringen at det lønner seg å kontakte flest mulig långivere for å finne lånet med den laveste renten.

Digifinans har forenklet denne prosessen for deg. Du sender en søknad til oss på det beløpet du trenger, og vi legger den frem for et knippe långivere vi samarbeider med. Uavhengig av hverandre sender de deg et lånetilbud, så sant du oppfyller vilkårene til betjeningsevne. Da er det opp til deg å sammenligne og velge ut det beste. Tjenesten er gratis for deg som søker lån.

 

Klage på skatteoppgjøret

Dersom du er uenig i skatteoppgjøret, kan du klage.

Gjelder det et av de siste inntektsårene, kan du ofte gå inn og endre skattemeldingen selv for det aktuelle året.

Hvis klagen gjelder feil oppgitte opplysninger fra banker. arbeidsgivere eller andre, må du også kontakte disse for at de skal korrigere. Er det noe du er uenig i, må det begrunnes.

 

Vanlige spørsmål

 

Hva er skatteoppgjør?

Skatteoppgjøret er forskjellen på det du har betalt i forskuddsskatt, og Skatteetatens endelige beregning av hva du skal betale. 

Hva er forskjellen på skatteoppgjøret og skattemeldingen?

Skattemeldingen er det som tidligere ble kalt selvangivelse, som måtte fylles ut for hånd. i dag er skattemeldingen ferdig utfylt basert på oppgaver fra arbeidsgiver, offentlige instanser og finansieringsinstitusjoner, mens skatteoppgjøret avgjør om du får penger tilbake eller må betale restskatt

Hva bør jeg bruke skattepengene til?

For de fleste er det neppe noe problem å finne noe å bruke pengene på  hvis de får til gode etter skatteoppgjøret. Det “mest fornuftige “ er imidlertid å bruke dem til å nedbetale gjeld.

Kan jeg klage på skatteoppgjøret?

Dersom du mener noen av tallene som er brukt som grunnlag for skatteoppgjøret er feil, og du kan begrunne det, har du mulighet til å klage. Klagen sendes via skatteetatens nettside.

Når blir skattepengene utbetalt?

Normalt er pengene på konto mellom april og juni. I spesielle tilfeller må man vente til høsten,

Når får jeg skattemeldingen?

Vanlige lønns- eller trygdemottakere får skattemeldingen i mars /april 

Hva er frist skattemelding?

Fristen for å endre skattemeldingen er normalt 30.april hvert år.

Når får jeg tilbake på skatten?

Du får tilbake på skatten når du har betalt mer i forskuddsskatt enn den endelige beregningen som fremkommer av skattemeldingen og skatteoppgjøret.

 

Kilde: Alle opplysninger i denne artikkelen er hentet fra Skattetatens egne nettsider