kr
år
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Omtrentlig kostnad 0 kr/mnd
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

250000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Refinansiering med Digifinans

Refinansiering av lån er et nyttig verktøy til å redusere kostnadene ved å betjene gjeld. Stadig flere finansaktører tilbyr refinansieringslån. DigiFinans gir hjelp til refinansiering av gjeld ved å finne fram til banken som kan gi deg de betingelsene på din refinansiering. Les mer om hvordan du kan refinansiere og om våre tjenester her.

Hva er refinansiering?

Refinansiering er at man per definisjon foretar endringer i eksisterende gjeld. I praksis skjer det gjerne ved at man betaler ned gjeldsposter man har ved å ta opp et nytt lån. Det kan imidlertid også være å få nye betingelser på det samme lånet.

Vi skiller gjerne mellom refinansiering uten sikkerhet og refinansiering med sikkerhet i bolig. Det er når du kan stille med pant i fast eiendom du får lavest rente.

Hvorfor gjennomføre refinansiering av gjeld?

Formålet med refinansiering er enkelt og greit at man ønsker bedre betingelser på lånene man har. Normalt tenker vi lavere rente, men det kan også være lengre løpetid for å redusere de månedlige betalingene.

En refinansiering kan være et ledd i en total opprydning av økonomien. For personer hvor gjeldsbetjeningen har kommet ut av kontroll kan det være et nødvendig tiltak for å gjenopprette balansen. I enkelte tilfeller vil en refinansiering kunne redde familieboligen.

Refinansiering lån med sikkerhet i bolig

Du får lavere rente og mulighet for lengre løpetid dersom du tar opp lån med pant i bolig. Refinansiering med sikkerhet i bolig er derfor spesielt gunstig.

Det krever selvfølgelig at du har en bolig du kan tilby som sikkerhet.

For å finne ut av det, må du taksere boligen. I henhold til utlånsforskriften skal boliger ikke pantsettes for mer enn 85 % av verdien. For å se ledig sikkerhet må du trekke fra gjeld som allerede er på boligen – typisk boliglån.

Utvidelse av boliglånet eller nytt 2.prioritetslån

Ser det bra ut, kan du søke banken din om å utvide boliglånet slik at det inkluderer en refinansiering av gjeld. Et alternativ er å søke om et nytt refinansieringslån på 2. prioritet, etter boliglånet. Da kan du også søke i andre banker. I så fall vil du imidlertid måtte regne med en noe høyere rente.

Det er også banker som spesialiserer seg på å refinansiere problemgjeld. Disse kan også godta betalingsanmerkninger og inkassogjeld, men vil kreve en vesentlig høyere rente.

Refinansiering uten sikkerhet

Dersom du ikke har fast eiendom du kan stille som sikkerhet, er det fortsatt mulig å søke om refinansiering uten sikkerhet.

Du må regne med høyere rente, men kan fortsatt spare mye dersom det er dyr gjeld som skal refinansieres – typisk kredittkortgjeld eller smålån.

Refinansieringslån har også noen fordeler framfor typiske forbrukslån. Ettersom refinansiering ikke øker gjeldsbyrden din, vil søknaden behandles lempeligere enn om du tar opp ny gjeld. Det påvirker både vurderingen av hvor høyt lån du kan få, og hvilken rente som settes.

Refinansieringer er heller ikke bundet av den maksimale nedbetalingstiden på fem år, som utlånsforskriften setter for forbrukslån.

Hva slags gjeld kan refinansieres?

All gjeld kan i utgangspunktet refinansieres.

I praksis bør man se på nytteverdien av en refinansiering. Du skal kunne tjene på det. Dyr gjeld som er mest aktuell for refinansiering er kredittkortgjeld, dyre smålån, andre forbrukslån og enkelte typer fakturagjeld med akutt betalingsfrist. Boliglån kan også refinansieres hvis du får et gunstigere tilbud enn det lånet du har.

Noe som ikke under enhver omstendighet bør refinansieres, er studielån. Det er uten konkurranse det mest gunstige lånet du kan ha. Det er også rikelig med muligheter for å søke om utsettelse eller andre betalingsordninger hvis du skulle ha problemer

La oss heller se på de gjeldspostene hvor refinansiering er mest aktuelt.

Refinansiering kredittkort

Kredittkort er for mange et praktisk betalingsmiddel. Brukt kreditt bør imidlertid gjøres opp før rentene begynner å løpe: Det skjer normalt etter månedlig forfallsdato på kredittkortet.

I henhold til tall fra Gjeldsregisteret, er gjennomsnittlig nominell rente på kredittkort 19,8 % (August 2023). Nordmenn har videre en samlet rentebærende gjeld på kredittkort på hele 41 milliarder kroner. Potensialet for refinansiering av kredittkortgjeld bør derfor være stort.

Å ta opp et lån til refinansiering av kredittkortgjeld – med eller uten sikkerhet – vil ikke bare gi lavere rente. Det vil også være disiplinerende med en fast nedbetalingsplan. Mange trenger denne strukturen for å bli gjeldfrie.

Dersom du har et problem med å dra kredittkortet litt for ofte, kan det også være lurt å klippe dem etter at du har fått refinansiering.

Refinansiering dyre smålån

Det neste på lista over gjeld som bør refinansieres er smålån. Definisjonen på smålån er litt vag, men vi tenker helst på lån uten sikkerhet under 50 000 kroner, og med kort løpetid. Slike lån har gjerne høy effektiv rente.

Ett smålån som skal betales på 3 måneder er det som regel liten grunn til å refinansiere. Annerledes stiller det seg dersom man har flere slike som man betaler på parallelt. Det kan være en tendens til å ta opp smålån i krisesituasjoner, og det kan bli et problem hvis det skjer ofte i tillegg til at man skylder penger på kredittkort.

Ved samling av flere smålån kan man oppnå lavere rente og færre gebyrer.

For refinansiering av smålån søkes det om lån som tilsvarer den resterende gjelden på lånene.

Refinansiering forbrukslån

Forbrukslån kan refinansieres inn i boliglånet der man har anledning til det.

Det kan også være at det er mulig å få et lån uten sikkerhet med bedre betingelser enn de du har. Send en uforpliktende søknad til DigiFinans, og vi innhenter tilbud fra 19 banker.

Refinansiering av fakturagjeld

For ubetalte, forfalte regninger gjelder en forsinkelsesrente på 11,75 % (2023). I tillegg risikerer man også inkassosalærer og betalingsanmerkninger hvis de ikke betales rimelig fort.

Enkelte regninger kan også få andre konsekvenser hvis de ikke betales, som oppsigelse av leiekontrakt eller stans av telefonabonnement eller andre tjenester.

Det kan derfor være grunn til å ta opp refinansieringslån for å betale dem, alene eller sammen med kredittkort og annen forbruksgjeld.

Refinansiering boliglån

Forbrukerrådet er opptatt av at vi sjekker boliglånene våre jevnlig, og flytter hvis det er bedre renter andre steder. Det er også en form for refinansiering.

De har også laget enkle standardskjemaer hvor man kan spørre andre banker om tilbud, samt et skjema som du kan sende til din egen bank hvor de får mulighet til å møte slike tilbud.

Fremgangsmåte ved refinansiering av gjeld

Om du refinansierer med eller uten sikkerhet, er første skritt på veien å få en fullstendig oversikt over gjelden, både den som skal refinansieres og den som holdes utenom. Banken vil ha en fullstendig oversikt over begge deler. Er økonomien din litt komplisert, eller som i noen tilfeller – helt kaotisk – kan det være litt jobb.

Saldo på forbruksgjeld – kredittkort og lån – får du ved å logge deg inn på din side i Gjeldsregisteret. Det som står igjen på boliglånet, bør komme fram i nettbanken og studielånet på Din side hos Lånekassen. Sjekk også om du skylder penger til Statens Innkrevningssentral (bøter, bidrag etc.).

Har du inkassogjeld eller annen fakturagjeld, bør du kontakte selskapet du skylder pengene og be om å få en oppdatert saldo.

Jobben med betaling av kravene ved innvilget refinansiering foretas normalt av banken. De vil også sikre at det ikke dukker opp krav om ubetalte renter eller gebyrer på disse lånene i ettertid.

Søk beste refinansiering på DigiFinans

Poenget med refinansiering av forbrukslån eller annen gjeld er å spare penger. Da er det viktig å få det best mulige refinansieringslånet med en gang. Spesielt for lån uten sikkerhet er det stor forskjell på hva som tilbys av renter. Hver søknad behandles individuelt.

Det beste for deg er å få flest mulig banker til å se på din søknad om refinansiering, og komme med tilbud. Da kan du velge den långiveren som er villig til å gi deg de beste betingelsene.

Dette kan DigiFinans hjelpe deg med!

Slik søker du norsk refinansiering gjennom DigiFinans

Send én søknad til oss, og vi formidler den til våre 20 samarbeidende banker. Du får et tilsvarende antall tilbakemeldinger, og kan fritt velge om du vil akseptere noen av tilbudene du får i retur.

Det koster ikke noe å sende søknaden til DigiFinans. Våre rådgivere kan også hjelpe deg dersom du har spørsmål knyttet til refinansiering.

Våre 23 samarbeidspartnere

Vis mer
Espen er skribent hos Digifinans. Han er utdannet jurist med privatøkonomi og finansiering som spesialfelt. De senere årene har han viet seg til å skrive tekster med tanke på å bistå enkeltpersoner til å ta velinformerte beslutninger når de skal låne penger i Norge. Tekstene er gjennomlest og godkjent av Marcus Sätherström, innholdsansvarlig i Norge.

 

Lovdata.no – Utlånsforskriften

Finansportalen.no – Standardskjema