Refinansiering – Samle gjelden din | DigiFinans.no

Refinansiering er en metode for å få ned de månedlige kostnadene til gjeldsbetjening. Sjekk om du kan lavere lån med bedre betingelser andre steder eller samle flere kostbare gjeldsposter i ett refinansieringslån. Det kan være mye å tjene på dette, og i enkelte tilfeller vil det redde økonomien din.

Her skal vi se nærmere på ulike situasjoner hvor det kan lønne seg med en refinansiering, og hvordan du går fram for å søke. Refinansieringssøknader på ulike beløp kan fremmes hos DigiFinans. Da vil den blir vurdert av flere långivere samtidig. Det øker muligheten for innvilgelse og gunstige tilbud.

Refinansiering kan gis både med og uten sikkerhet. I det følgende vil vi forholde oss til usikrede lån (forbrukslån) hvis ikke annet er angitt.

Refinansiering av lån

Definisjonen på refinansiering er at du betaler ned et eller flere lån med et nytt lån. Grunnen til at folk gjør dette er at det nye lånet har bedre betingelser enn det eller de du har fra før. Normalt er det snakk om lavere rente, men noen ganger kan det også være at du har behov for lengre løpetid (nedbetalingstid).

Det kan også være at du har kommet på etterskudd med betalingen på boliglånet, og det har oppstått et etterslep. Hvis banken aksepterer å legge dette etterslepet på lånesaldoen, og gi deg en nyt nedbetalingsplan, kaller vi også dette for refinansiering. Dette er kanskje mest typisk for boliglån.

Men det folk mest forbinder med refinansiering er når du har flere lån, og ønsker å samle dem i ett lån. Da søker du lån på det beløpet som alle lånene utgjør til sammen. Formålet er for det første å gjøre lånebetjeningen mer oversiktlig. Det er kan være upraktisk å måtte forholde seg til flere låneinstitusjoner.

Dernest vil det i de fleste tilfeller utgjøre en besparelse. Du slipper å betale termingebyrer flere steder, samtidig som renten som tilbys på store lån ofte er lavere enn på små lån.

Refinansiering av forbruksgjeld

Begrepet forbruksgjeld går litt utover bare lånegjeld. Det mest typiske er kredittkortgjeld. Det har du hvis du har en udekket saldo på ett eller flere kredittkort.

Kredittkort har etter hvert blitt en vanlig måte å betale på, i butikken eller på nettet. Dette er helt greit og ofte følger det med en rekke rabatter, forsikringer og andre fordeler. Problemet er at hvis det ikke betales fullt ut hver måned, akkumuleres det kredittkortgjeld.

Dersom du har kredittkortgjeld, vil det som regel alltid lønne seg å få det omgjort til et lån. Det kan gjerne inngå i en samlet refinansiering av flere kort og smålån.

Annen forbruksgjeld kan være handlekontoer eller ubetalte fakturaer. Hvis man først refinansierer forbrukslån eller kredittkortgjeld, kan det være gunstig også å ta med disse. Da får du en mye mer forenklet betalingsprosess, og slipper å bekymre deg for inkassosaker.

Refinansiering av gjeld

Hvis vi utvider refinansieringen til å omfatte andre gjeldsposter enn de som er nevnt ovenfor, kommer det litt an på gjeldens art i hvilken grad det lønner seg.

Snakker vi om boliggjeld, må refinansieringen skje med minimum samme sikkerhet. Normalt betyr det at den skal være innenfor 85 % av boligens verdi. Har du denne sikkerheten, bør du vurdere også å ta med eventuelt forbruksgjeld du måtte ha med i refinansieringen.

Dersom det ikke er tilstrekkelig sikkerhet i egen bolig, kan det i enkelte tilfeller gis lån med sikkerhet i annen persons bolig. Typisk er foreldre som vil garantere for de voksne barna sine.

Når det gjelder skattekrav, kan det være litt diffust. Det er ulike grunner til at større skattekrav oppstår, men når de gjør det er de ofte ikke forutsett. En restskatt på 100 000 kroner er en ubehagelig ekstrakostnad, og normalt forlanges det at den nedbetales fort.

Det beregnes alminnelig forsinkelsesrente ved krav om etterbetaling av skatt. Denne er i mange tilfeller lavere enn hva du får tilbud om på et forbrukslån. Det er et moment som veier mot refinansiering.

På den annen side vil ikke skatteoppkreveren finne seg i å vente. Får han ikke fullt oppgjør innen kort tid, kan han iverksette tvangsinndrivelse, altså utpanting og påleggstrekk i lønn. For å slippe dette og få skattekravet ut av verden er det derfor mange som likevel velger å ta opp et lån for å betale det, eller la det inngå i en større refinansiering. Tilsvarende kan gjelde en del andre krav fra det offentlige, som bidragsgjeld eller bøter.

Studielånet er derimot det gunstigste lånet du kan ha. Det er rentefritt under studiene og har også markedets laveste renter etter at du er uteksaminert. Det er også enkelt å søke betalingsutsettelser. Ved betalingsproblemer kan det søkes om rentefritak og ved uførhet om ettergivelse.

Det vil derfor så godt som aldri lønne seg å refinansiere et studielån. Refinansieringsverktøyet bør rettes mot de andre fordringene som er nevnt ovenfor.

Refinansiering kalkulator – beregn besparelsene dine

Hvis du skal se i hvilken grad en refinansiering vil være en fordel for deg, er det greit å regne litt på det. Å bruke en refinansieringskalkulator kan være klargjørende for mange.

Men først bør du ha klart for deg hvilke gjeldsposter du vil ha med i refinansieringen. Lag en liste med dagens saldo og hvor store månedlige utgifter du har på hver enkelt.

Så skriver du inn totalsummen i kalkulatoren. Det er størrelsen på det lånet du trenger. Så kan du eksperimentere beløpene og forskjellig nedbetalingstid. Jo lenger nedbetalingstid desto lavere månedlig beløp. Men samtidig vil totalkostnadene ved lånet vokse proporsjonalt med lånets lengde.

Men hvis målet er å få kontroll over de månedlige utgiftene dine, er det reduksjonen av de månedlige kostnadene som ofte er mest interessant. Ser du en betydelig forbedring med en realistisk rente her, er det på tide å sende en søknad.

Spesielt om refinansieringslån

Et lån til refinansiering skiller seg litt fra andre forbrukslån.

For det første er det kun ved refinansiering du behøver å oppgi låneformålet. Det er viktig for å få de beste betingelsene. En refinansiering vil ikke øke totalgjelden din. Dét kan være avgjørende både for at du får lånet, og hvilke betingelser du får.

Myndighetene har satt en anbefalt grense for totalt låneopptak på 5 ganger årlig bruttoinntekt. Dette etterleves stort sett av bankene. Men det gjøres unntak for refinansiering. Du kan få lån selv om det overstiger denne grensen dersom du allerede er der fra før.

Din totale gjeld teller mye også under selve kredittvurderingen. Kort sagt, jo lavere gjeldsbelastning som legges til grunn, jo lavere rente.

Banken ordner refinansieringen for deg

Når du får innvilget et refinansieringslån, må du undertegne en fullmakt til banken om at den foretar oppgjørene av lånene og gjeldspostene som inngår i refinansieringen.

Det er selvfølgelig for at de skal sikre seg at pengene går til det de er innvilget for, men også for at det er en del formkrav ved innfrielse av lån som må overholdes. Det skal blant annet innhentes en saldo per en nærmere angitt dato for hvert krav. Det er ofte ikke nok å ta utgangspunkt i siste faktura, da det kan ha kommet til renter etter dette.

Den refinansierende banken er derfor fullt ut ansvarlig for at dette blir gjort riktig. Du kan med andre senke skuldrene og konsentrere deg om å betjene refinansieringslånet i ordnede former.

Søk refinansieringslån flere steder gjennom DigiFinans

DigiFinans samarbeider med flere långivere. Det betyr at flere vurderer søknaden din, og du får flere tilbud du kan velge mellom. For lån på høyere beløp har det stor betydning at du kan spare noen tiendels rentepoeng under tilbakebetalingen.

Tjenesten er gratis for deg som søker. DigiFinans får dekket sine kostnader av låneinstitusjonen som «vinner» budrunden.

Forbered søknaden

Før du begynner å fylle ut søknaden er det greit å ha alle nødvendige dokumenter klare. Når det gjelder inntekten snakker vi normalt om lønnsslippene. Har du andre inntekter bør du imidlertid sørge for å få dem med. Det kan være leieinntekter, ekstrajobber eller underholdsbidrag.

Gjeldspostene, både de som skal refinansieres og de som ikke skal det, dokumenteres med oppdatert saldo. Hvis de er på nettbank, kan du ta en utskrift herfra. Ellers kan hver enkelt kontaktes med oppfordring om å sende deg det.

Da kan du trykk send søknad. Men hold deg klar i tilfelle vi ønsker ytterligere opplysninger noen avklaringer. Da får du en melding.

 

Andre artikler du kanskje vil like: