Refinansiering uten sikkerhet

kr
år
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Omtrentlig kostnad 0 kr/mnd
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

250000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Refinansiering uten sikkerhet er et middel for å oppnå bedre betalingsavtaler og betale mindre på gjelden du har. Her ser vi på hva slags gjeld som egner seg for refinansiering uten sikkerhet, og hvordan du går fram for å få mest mulig utbytte av den.

Når er det refinansiering?

Den alminnelige forståelsen av begrepet refinansiering er at du tar opp et lån som skal betale ut gjeld du har fra før. Da kalles det et refinansieringslån.

Et slikt refinansieringslån har som regel til hensikt å senke gjeldens totale kostnader og å betale mindre på den hver måned. På den måten skal dette avlaste låntakerens økonomi,

Et vesentlig trekk med refinansieringslån er at de ikke øker totalgjelden din. Det kan føre til en lempeligere behandling av lånesøknaden.

Refinansiering med og uten sikkerhet

Refinansiering eller andre lån med sikkerhet i bolig gir lavere rente enn lån uten sikkerhet. Den som har anledning til det, vil altså tjene mest på en refinansiering med sikkerhet.

Den vanligste sikkerheten er pant i egen bolig. Her er det en begrensning på belåning tilsvarende 85 % av boligens verdi. Det utelukker mange med høye boliglån.

Det kan også være at man ønsker å prioritere denne sikkerheten til for eksempel å hjelpe barn med egenkapital til ny bolig, eller ta et oppussingslån.

Der det ikke er et alternativ å søke refinansiering med sikkerhet, bør man undersøke mulighetene for en refinansiering uten sikkerhet. Det kan nemlig fortsatt være mye å tjene.

Hva slags gjeld kan jeg refinansiere uten sikkerhet?

Gjeld som er egnet for å refinansiere med et lån uten sikkerhet, bør ha dårligere betingelser enn selve refinansieringslånet. Da tenker vi først og fremst på at de har høyere renter eller flere gebyrer.

Gjeld som da peker seg ut er:

  • Kredittkortgjeld
  • Dyre smålån
  • Forbrukslån

La oss ta dem i tur og orden

Refinansiering av kredittkortgjeld

Mange synes det er praktisk å betale med kredittkort. Det er det da også, så lenge saldoen betales ned til null hver måned.

Man har som regel anledning til å betale et minimumsbeløp på kredittkortgjelden, tilsvarende 3 eller 4 prosent av saldoen. Det gir en betalingsutsettelse, men til en relativt høy pris. Løpende rente på kredittkortgjeld er høyere enn all annen gjeld.

Skylder du et ikke ubetydelig beløp på kredittkortet, bør du derfor få dette omgjort til nedbetalingslån i form av et refinansieringslån så fort som mulig.

Refinansier smålån

Det er ofte slik at lån på mindre beløp har høyere rente enn lån på større beløp. Å ta opp et lån i størrelsen 5000-30 000 kroner kan virke fornuftig når det er akkurat det du trenger for å komme over en kneik.

Er det flere av dem, blir de derimot et problem. De har relativt høy rente, og for hvert av dem er det et betalingsgebyr hver måned. Det er ofte en del å tjene på å samle dem i en refinansiering uten sikkerhet.

Refinansiering av forbrukslån

Forbrukslån er også lån uten sikkerhet. Dersom de ikke havner i kategorien smålån, kan det godt hende du har gode betingelser på ditt forbrukslån, og at det ikke er behov for å refinansiere det.

Du bør likevel sjekke ut om det er mulig for deg å få et nytt lån med bedre rente enn den du har. Du kan bruke sammenligningstjenesten til DigiFinans for å innhente lånetibud. Den skriver vi om lenger ned i artikkelen.

Samling av gjelden

Dersom du skylder penger på flere kredittkort og dessuten har diverse lån, er det faresignal for økonomien din. Det gjelder også om du foreløpig ikke har betalingsproblemer.

Får du samlet disse gjeldspostene i ett lån, blir de lettere å håndtere. Det kommer i tillegg til besparelsene i form av lavere rente og færre gebyrer.

Det er i slike situasjoner du vil oppnå aller mest med en refinansiering.

Betingelser for refinansiering av gjeld uten sikkerhet

En refinansiering av lån uten sikkerhet er i utgangspunktet det samme som andre lån uten sikkerhet, eller forbrukslån. Det er også de typiske forbrukslånsbankene som helst markedsfører refinansiering uten sikkerhet.

Det er likevel noen særregler når det gjelder refinansieringslån, som hovedsakelig er til gunst for den som søker.

Unntak fra utlånsforskriften

For det første er det i utlånsforskriften en regel om at man ikke skal ha større totalgjeld enn det som tilsvarer fem ganger din årsinntekt. Dersom du har fått lavere inntekt eller det har påløpt mye ubetalte renter siden ditt forrige låneopptak, kan det være at du har det nå.

Refinansiering uten sikkerhet i bolig er heldigvis unntatt denne regelen, ettersom refinansiering av eksisterende gjeld ikke øker gjeldsmassen.

Det andre er løpetid. For alminnelige forbrukslån skal den ikke være lenger enn fem år. Dette gjelder ikke ved refinansiering av dyre lån..

Bankens behandling av søknad om refinansiering uten sikkerhet

Hvis du har flere poster med kredittkortgjeld og lån du ønsker å bake inn i et refinansieringslån, bør du lage en god oversikt på forhånd. Dersom du ikke selv har helt oversikten, er det mye hjelp i å se på siste skattemelding og hente inn oppdateringer fra gjeldsregisteret.

Boliglån, billån, studielån, skattegjeld og gjeld til Statens Innkrevningssentral fremkommer ikke av Gjeldsregisteret. For disse og andre fordringer som ikke står i dette registeret, bør du selv innhente saldo. Noen ganger kan også banken hjelpe med dette.

Du søker dermed om et refinansieringslån litt over det du samlet skylder på denne gjelden. Det kan alltid være noen ekstra påløpte renter og gebyrer du må sikre at du får med.

Du må også undertegne en fullmakt til at banken bruker lånet til å utbetale hver enkelt kreditor direkte.

Det er selvfølgelig for å sikre at lånet går til formålet, men også for å påse at det ikke ligger igjen renter eller gebyrer det kommer en regning på i etterkant.

Refinansiering inkasso uten sikkerhet

Det er svært viktig å gripe tak i betalingsproblemer og søke refinansiering før gjelden går til inkasso. Det kompliserer bildet.

Er det en mindre faktura du har fått inkasso på, bør du betale ut denne før du sender søknaden. Men det er kanskje ikke lett dersom det er et kredittkort du skylder en del penger på.

Et inkassovarsel i seg selv vil likevel ikke være en absolutt hindring. Det er mye verre hvis det har gått så langt at du har pådratt deg en betalingsanmerkning.

Refinansiering uten sikkerhet med betalingsanmerkning er utelukket. Eneste mulighet er hvis du får en medlåntaker som selv har god nok økonomi til å betjene hele refinansieringslånet.

Det er enkelte banker som kan tilby refinansiering med betalingsanmerkning, men bare hvis du kan stille sikkerhet i bolig eller annen fast eiendom.

Beste rente for refinansiering uten sikkerhet

Et kjennetegn for lån uten sikkerhet generelt er stor variasjon i hvilken rente du blir tilbudt.

Ettersom det ikke foreligger sikkerhet, må bankens vurdering gå på lånsøkeren og dennes økonomi. Inntekter, stabilitet i arbeidsforhold og gjeldsgrad er hovedkomponentene i en kredittvurdering som munner ut i en kredittscore.

Ettersom det er såpass mange variabler inne i bildet, kan det ende med at du får vidt forskjellige rentetilbud fra ulike banker.

For å få best rente bør du derfor søke mange steder.

Søk refinansiering uten sikkerhet hos DigiFinans

DigiFinans samarbeider med en rekke banker som alle kan gi refinansiering uten sikkerhet.

Søk om refinansiering hos oss. Vi kvalitetssikrer søknaden før vi mangfoldiggjør den og sender den videre til våre samarbeidspartnere. De vil hver for seg vurdere den, og sende sine tilbakemeldinger, om det så er avslag eller lånetilbud.

Ved at søknaden vurderes flere steder, øker din sjanse til å få innvilget lånet og å få flere lånetilbud å velge mellom. Normalt velger man lånet med den laveste renten. Du kan konferere med oss dersom du er i tvil om hvilket lån du bør velge.

Våre tjenester er gratis for deg. Vi får provisjon fra banken du velger å ta opp lån fra, men denne er den samme uansett hvilken bank det er. Vi har derfor ingen interesser av å sende deg i en bestemt retning. Låneopptaket signeres enkelt med BankID, og utbetalingene skjer normalt etter to-tre virkedager.