KAN JEG FÅ LÅN PÅ 250.000 KRONER?

kr
år
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Omtrentlig kostnad 0 kr/mnd
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

250000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Det er dette mange lurer på når de ser etter hjelp til å få orden på økonomien sin. Gjennom DigiFinans.no -tjenesten kan du søke om lån på 250.000 kroner. Vårt sammenligningssøk av lån gjør det lettere for deg å finne gunstige lånetilbud som er tilpasset din økonomi. Ved å fylle ut et søknadsskjema på sammenligningstjenesten får du tilbud om lån fra flere lånegivere og finansinstitusjoner. Du får et klart sammendrag for oversikt av de tilgjengelige tilbudene, og fra disse kan du velge det rimeligste lånet som passer best for deg.

LÅN MED PASSELIGE AVDRAG

Våre samarbeidspartnere er solide og pålitelige banker og finansinstitusjoner, derfor kan de tilby lån fleksibelt med opptil 15 års tilbakebetalingstid. Gjennom å velge låneperioden du selv ønsker, kan du skreddersy lånet ditt slik at det kan betales ned i passelige, månedlige avdrag som passer din hverdag og din finansielle situasjon best.

LÅN UTEN SIKKERHET ELLER PANT?

Ansvarlig utlån krever at våre samarbeidspartnere tar hensyn til din tilbakebetalingskapasitet. Normalt tilbyr våre samarbeidspartnere lån helt uten sikkerhet, da er kredittverdigheten basert på din personlige informasjon, kredittinformasjon, samt din betalingsevne-/vilje og din økonomiske situasjon. Alle disse påkrevde opplysningene fylles enkelt ut i ett og samme lånesøknadsskjema gjennom nettstedet vårt.

LÅN PENGER RASKT?

DigiFinans.no ønsker å bistå våre nettstedsbesøkere i å kunne gi en rask, enkel, avansert tjeneste som gjør det mulig å søke og sammenligne pris på lån. For samarbeidende bank- og finansselskap omtales vi som en megler for videreformidling av lånesøknader, derfor vil søknadsbehanldingstiden variere alt etter saksbehandlingstiden hos våre samarbeidspartnere. Flertallet av våre samarbeidspartnere lover å overføre lånet til kunden sin nesten på dagen, slik at du skal kunne slippe å vente ukevis før du får pengene.

ER DET TRYGT OG SIKKERT Å LÅNE 250.000 KRONER?

Vårt sammenligningssøk for lån fungerer sømløst med oppkobling til internett på tvers av Internett- og smartmobilenheter. I tillegg er søknadsplattformen integrert trygt og i sanntid med våre samarbeidspartners systemer. Teknologien vi bruker oppfyller finanssektorens strenge krav og forventninger, derfor kan du ha tillit til at vi beskytter personopplysningene dine på en trygg og sikker måte. Finanssektorens prinsipper for personvern og datasikring understreker vår forpliktelse til å beskytte dine personlige opplysninger. Vi deler heller ikke informasjon om deg med tredjeparter uten din egen tillatelse.

HVOR MYE MÅ JEG TJENE FOR Å FÅ LÅNE 250 000?

Spørsmålet er relativt. Det er flere faktorer som kommer inn. Det viktigste er likevel hvor mye du vil være komfortabel med å betale hver måned. Under har vi et betalingseksempel om hvordan dette slår ut med ulik løpetid. (Vi gjør oppmerksom på at renten er tilfeldig valgt. Du kan få høyere eller lavere rente på ditt lån).

Uansett skal det godt gjøres å nedbetale det på ett år. To år kan gå hvis du ikke har mange andre lån du betaler på.

Men du bør belage deg på å klare det på maksimum fem år. Forbrukslånsbankene har begrensede muligheter for å gi lenger løpetid enn dette. Det viktigste unntaket her er lån til refinansiering som strekkes i noen tilfeller til 15 år. Med tanke på de totale omkostningene er det uansett best å betale lånet ned så fort det er mulig.

Du bør også være oppmerksom på at det er grense for hvor høy total gjeld du kan ha. Myndighetenes føringer på dette er satt til fem ganger årlig bruttoinntekt. Det er nedfelt i Finansforskriften, og bankene kan kun gjøre unntak fra denne i 5 % av tilfellene. Men hvis det er snakk om refinansiering er ikke bankene bundet av denne regelen. Da forøker du ikke gjeldsgraden, og vil antakelig komme bedre ut totalt med en samling av gjelden.

LÅN 250 000 KRONER MED EN MEDSØKER

250 000 kroner kan synes som mye penger. Er dere derimot to om det, blir det mer håndgripelig. Der det ligger til rette for det, er det fordelaktig å søke forbrukslånet sammen med ektefelle eller samboer. Det er jo ellers det normale når du søker om lån til bolig.

En fordel er at dere kan søke om et mye høyere lån sammen, enn dere kan hver for dere. Med to inntekter er det mulig å betale mye mer i måneden.

Dernest er det større trygghet for en långiver at det er to stykker som står som ansvarlige. Det kan gi utslag i bedre betingelser for dere, som en lavere rente.

Noen tenker det blir problemer med felles lån hvis man på et senere tidspunkt ønsker å gå fra hverandre. Løsninger på dette kan være at hver fortsetter å betale halvparten på lånet hver måned. Eventuelt kan den ene ta opp et nytt lån for å betale ut det som begge hefter for.

HVA TRENGER DU LÅN PÅ 250 000 TIL?

Det kan jo være så mangt. En typisk situasjon er der dere akkurat har stiftet et bo og mangler det aller meste. Har dere kjøpt bolig, har vel også alle sparepengene gått til egenkapital. For å fylle huset trengs det mer penger. Kanskje er det også en bryllupsfest i samme slengen? Vi kommer fort opp i en kvart million.

Noen ganger er det slik at en ulykke ikke kommer alene. Kostnadstoppene fordeler seg ikke jevnt utover livet slik at de kan betales med det samme beløp hver måned. En bil som går i stykker, en vannlekkasje i leiligheten eller en påkrevet operasjon i utlandet er alle ting som kommer opp i et vesentlig beløp. Samtidig kan ikke betalingen la seg vente på. For å spre kostnaden over et lengre tidsrom må man simpelthen ta opp et lån.

Det kan også være utgifter som har balet seg opp over tid. Kanskje tok dere opp et lån til sommerferien som ennå ikke er nedbetalt, eller kredittkortet er dratt litt for ofte. Betjeningen av disse kan gå ut over faste kostnader som strøm, barnehage eller husleie. For å gjenvinne kontrollen kan du søke om et lån til å betale ut alt dette. Det kaller vi refinansiering. La oss se nærmere på refinansieringslån:

FORDELER MED REFINANSIERINGSLÅN PÅ 250 000 KRONER

Det er nemlig en del gunstige egenskaper med et refinansieringslån i forhold til vanlige forbrukslån. Siden dette er en type lån som i særlig grad gagner forbrukeren, gjør myndighetene en del unntak for de strenge reglene bankene ellers må følge.

En av disse reglene er at det ikke skal gis lån som medfører at totalgjelden ikke overstiger fem ganger årsinntekten din. For det første vil jo ikke en refinansiering øke totalgjelden din. Du bare bytte ut gammel gjeld med et nytt lån. Dersom du allerede har en gjeldsgrad som overstiger kravet, er banken heller ikke bundet av dette.

En annen regel er at lånet skal nedbetale i løpet av fem år. (Bankene kan kun gjøre unntak i omtrent 5 % av de søknadene som kommer inn). Et refinansieringslån kan løpe i opptil 15 år. Det gjør det igjen mulig å få et mye mindre månedlig beløp å betale på, noe som kan gjøre det mer kontrollerbart for deg.

Den siste fordelen er at banken som gir deg refinansiering ordner alt det praktiske. De betaler ut alle kravene som skal være med, og sørger for at de blir slettet.

SØK 250 000 GJENNOM DIGIFINANS

DigiFinans er låneformidleren som er på din side. Vi forbereder søknaden din og sender den til noen av de beste forbrukslånsbankene i landet, og lar dem konkurrere om deg.