Felles lån til samboere | DigiFinans.no

Hvis dere vurderer å ta opp et forbrukslån til ymse formål i husholdningen, kan det ofte være bedre å ta opp et felles lån for samboere enn å søke hver for dere. Her kan du lese mer om hvordan dere praktisk går fram, hvilke fordeler det er med felles lån og hva dere bør passe litt ekstra på.

Når det gjelder opptak av boliglån, er det vel nærmes normen at man søker sammen. Hva angår forbrukslån varierer det litt mer, men det er stadig flere som velger å søke sammen også her. Spesielt gjelder det lån på litt høyere beløp.

Dette er fordelene med felles lån for samboere:

  • Større mulighet for å få innvilget lånet
  • Som regel lavere rente
  • Felles lån til felles glede

Bedre sjanse for å få innvilget lån

Alle som søker lån må gjennom en kredittvurdering fra utlåner. Det er nåløyet dere må gjennom for å få det.

Det vesentligste i kredittvurderingen er om dere har høy nok inntekt til å betale tilbake lånet. Det er kanskje enda viktigere når dere søker om et forbrukslån. Et boliglån vil alltid ha sikkerhet i selve boligen hvis dere får problemer med å betale.

Det enkle regnestykker er at to inntekter gjør det lettere å betjene lånet, enn om det bare er én. Dessuten har utlåneren ytterligere trygghet for at dersom den ene skulle få problemer med inntekten, som for eksempel å miste jobben, vil den andre fortsatt være betalingsdyktig.

Lavere rente med felles lån

Kredittvurderingen bestemmer ikke bare om dere får lånet eller ikke. Den er også førende for hvilken rente dere får dersom det blir innvilget. Renten på forbrukslån har et stort spenn fra litt under 8 % i årlig rente på det laveste til i enkelte tilfeller over 30 %.

Vurderingen bunner ut i en kredittscore hvor det i tillegg til inntekten legges vekt på husholdningens gjeldsgrad, betalingshistorikk (om dere har betalingsanmerkninger) og diverse statistiske faktorer.

Høyere poengsum betyr mindre risiko for utlåner, og dermed lavere rente. Dere kan også få et høyere lån enn om dere søker hver for dere.

Felles formål - felles lån

I tillegg til at det er mulig å få bedre betingelser på er felles lån, føles det mange ganger riktig når pengene skal gå til felles prosjekter. Det typiske er selvfølgelig boligen, som begge skal bo i. Der er det jo også nesten nødvendig med to inntekter på grunn av de høye boligprisene vi har i dag.

Andre ting dere kan være sammen om er typisk oppussing av boligen, investering i inventar, innkjøp av bil eller en velfortjent ferie. Det kan også være andre ting. Lista er ikke på noen måte utfyllende.

Slik søker dere om felles lån

Det er ikke mer komplisert å søke et lån for to personer, enn det er for én.

Hvis du går inn på det digitale lånesøknadskjemaet til DigiFinans, får du et valg om du vil legge til medsøker. Trykker du på dette valget, vil det automatisk komme opp innfyllingsfelter for begge søkerne.

Så følger dere prosedyren videre ved å oppgi inntekter og opplysninger annen gjeld dere har i dag. For rask behandling av søknaden er det viktig at dere er nøye med alle poster. Har noen av dere mer enn én inntekt, krysser dere av for det, og får opp et ytterligere felt hvor dette kan føres opp.

Telefonnummeret må oppgis slik at vi kan komme umiddelbart i kontakt med dere dersom det er noen mangler i søknaden. Det er først når alt er i orden vi kan sende den til videre behandling.

Hva betyr det å ha felles lån?

Vi bruker gjerne ordene søker og medsøker i søkeprosessen. Etter at det er innvilget blir det låntaker og medlåntaker.

Selv om det er en person som er hovedkontakt, eller hovedlåntaker, er begge fullt ut ansvarlig for lånet. Vi kaller det solidarisk ansvar. Det betyr at dersom betalingen stopper opp, vil utlåner henvende seg til begge for å be om oppgjør.

Hva skjer ved samlivsbrudd?

Hvis dere flytter fra hverandre, påvirker ikke dette forpliktelsen til å betale tilbake lånet. Banken har ikke noe med hva som skjer dere imellom, og forholder seg til låneavtalen.

I slike situasjoner er det viktig at dere lager en klar avtale dere mellom. Det kan være at en person påtar seg å betale ned hele lånet. Det er det vanlige hvis det er én som beholder møblene eller bilen som er kjøpt for lånet. Det er heller ikke noe i veien for at dere betaler halvparten av det månedlige terminbeløpet hver. Det viktigste er at låneavtalen overholdes.

Mange ønsker i en slik situasjon at lånet overføres i sin helhet til den som skal betale det, eller at det deles i to lån med en halvpart på hver. Det vil som regel ikke godtas av banken ettersom den da får dårligere sikkerhet enn det den opprinnelige låneavtalen ga med to låntakere.

En enklere løsning er at dere søker om et nytt lån, eller to nye lån hvis dere vil dele det, som innfrir det gamle. Ettersom lånet eller lånene brukes til å innfri annen gjeld, kaller vi det refinansieringslån.

Hvordan få det billigste felles lånet?

Vi har allerede nevnt hva som påvirker kredittvurderingen. Høy inntekt og lav gjeld er det aller beste for å få lav rente, og ofte er det avgjørende med to inntekter.

Det er imidlertid en ting til som kan presse renten ytterligere ned. For selv om flere långivere får presentert akkurat de samme opplysningene, er det ikke gitt at de kommer til akkurat det samme resultatet. Forskjellige beregningssystemer kan gi et avvik. De kan komme godt med hvis de er til din fordel, og det er snakk om store lån.

Det betyr at dere bør sende lånesøknaden til flere långivere. Da blir det flere tilbud å velge mellom.

Ved en søknad til DigiFinans vil søknaden deres automatisk bli vurdert av flere av de fremste forbrukslånsbankene i landet. Én søknad og mange tilbud med andre ord. Dette er helt kostnadsfritt for dere, og dere er ikke forpliktet til å ta opp noen av lånene dere får tilbud om.

 

Andre artikler du kanskje vil like: