Renteberegning lån – Les mer her | DigiFinans.no

Vi vet alle at vi må betale renter når vi har lån. Men hvordan fastsettes de, hvordan beregnes de og hvilke varianter finnes? Svarene på disse spørsmålene er viktige for deg fordi du ut fra det vil kunne innrette deg på den måten som koster deg minst. Her får du den grei oversikt uten at vi synker unødvendig dypt ned i matematikkens verden.

Hvordan beregne renter på lån

Renter oppgis som kjent alltid i prosent. Det holder altså å kjenne prosentregning slik vi lærte det på skolen. Formelen er, for de som trenger en påminnelse: Beløp ganger prosenttall delt på hundre.

Hvis lånet er hundretusen kroner og rentesatsen 11 % blir altså beregningen av årlig rentekostnad slik: 100 000 kroner x 11 % rente / 100 = 11 000 kroner. På kalkulator kan du raskt regne det ut ved å taste 100 000, %-tegn og er lik (=).

Men prosenten oppgis p.a. - altså pro anno eller per år på norsk. For å se rentekostnadene per måned for å se hva det betyr på ditt budsjett, deler du på 12. I dette tilfeller (11 000 : 12) utgjør det 917 kroner.

Men husk at renten du betaler reduseres ettersom du nedbetaler på lånet. Betaler du første måned forfalte renter + kroner 1 000 i avdrag, står det igjen 99 000 kroner det skal beregnes renter av neste gang.

Nå vil du imidlertid få en ferdig beregnet betalingsplan når du har innvilget et lån. Det er derfor ikke nødvendig å regne det ut hele tiden. Men det er heller ikke dumt å vite hvordan det gjøres.

Å beregne effektiv rente

Det neste spørsmålet gjelder effektiv rente. Noen som ikke har lån fra før, stiller seg med god grunn spørsmålet om hvorfor det er to rentesatser, både nominell og effektiv, som blir oppgitt.

Men det er ikke mer komplisert at nominell rente er det vi har beskrevet over. I tillegg til denne renta tilkommer det som regel gebyrer som må betales. Det kan være for etablering av lånet, og administrasjon med løpende betalinger. For at det skal være lettere å sammenlikne bankenes lånetilbud, er det et krav om at disse iberegnes.

Hvis vi tar ovenstående eksempel, og vi for eksempel sier at alle gebyrene på dette lånet til sammen er 5 000 kroner, må det regnes ut hva dette tilsvarer i prosent. Hvis vi regner ett års nedbetalingstid på dette lånet på 100 000 til 11 % rente betaler du som nevnt 11 000 kroner i renter. Hertil kommer 5000 kroner i gebyrer, til sammen 16 000 kroner. 16 000 kroner er 16 % av lånebeløpet, og er derfor identisk med effektiv rente.

Men viktigere enn at du forstår utregningen, er det at du kjenner til følgende:

  • Effektiv rente er det som nærmest viser lånets egentlige pris, og som du bruker når du sammenlikner lånetilbud.
  • Effektiv rente er relativt høyre for mindre lån, ettersom det utgjør en høyere prosent av lånebeløpet
  • Forskjellen mellom nominell og effektiv rente blir mindre ved lengre løpetid, ettersom etableringsgebyret blir delt opp over lengre tid.

Rentes rente

Når vi snakker om renter kommer vi heller ikke utenom dette begrepet. Selv om det er mest relevant for innskudd, og ikke så mye for lån.

Rentes rente betyr at når du får godskrevet renter på bankkontoen din, legges disse til beløpet du allerede har der. Det blir da et nytt og høyere beløp som det også beregnes renter av. Du får altså renter av rentene dine = rentes rente.

Når du har et lån, vil du derimot betale ned rentene ved hvert forfall. Hvert terminbeløp består av påløpte renter og en avdragsdel.

Spørsmålet om rentes rente oppstår kun når du ikke betaler på lånet, og det oppstår en renterestanse. Det vil imidlertid ikke automatisk beregnes rentes rente, men i stedet en forsinkelsesrente og eventuelt tvangsinndriving senere. I slike situasjoner er det viktigere å komme til en ordning snarest mulig med långiveren, enn å bekymre seg over rentes rente.

Renteberegning, annuitetslån og serielån

Når du nå har grepet på renteberegning, kan det være på sin plass og nevne de to vanlige lånetypene med tanke på nedbetalingen. Renteberegningen er for så vidt den samme, men det er litt forskjell på avdragsdelen.

Serielån er når du betaler et fast beløp i avdrag hver måned i tillegg til påløpte renter. Det betyr at du betaler mye i begynnelsen og så litt mindre hver måned.

Med et annuitetslån betaler du samme beløp hver måned. I begynnelsen går det meste til renter, men etter hvert som lånet blir mindre øker avdragsdelen.

Annuitetslån foretrekkes av de fleste ettersom de da får et fast beløp å forholde seg til. Med et serielån vil imidlertid lånets totale kostnad bli lavere.

Finn den beste renta hos DigiFinans

Med én søknad kan du få flere sammenliknbare lånetilbud når du sender den til oss. Vi tar den med videre til flere banker, og sender svarene til deg – helt kostnadsfritt.

 

Andre artikler du kanskje vil like: