Søk om lån – Tilbud og info | DigiFinans.no

Å søke om lån er kanskje ikke så komplisert i seg selv, men det er en del spørsmål som dukker opp både før, underveis og etter søknaden. For å optimere søknaden for et best mulig resultat bør du kjenne både disse spørsmålene og svarene på dem. Det er de vi tar for oss her.

Dette gjelder mest for deg som aldri har søkt om lån før. Men det er nok også en del å hente for de som har gjort det tidligere. Kanskje ser du i ettertid at det er noe som kunne ha vært gjort annerledes. Med vår punkt-for-punkt-guide prøver vi å rekke over det meste.

Søke lån – hva trenger du pengene til?

Du starter med å analysere lånebehovet. Du tar normalt ikke opp et lån bare for å bruke opp pengene på det som faller deg inn.

Formålet kan være gitt ut fra type lån du søker. Boliglån, billån og båtlån er bundet til de gjenstandene som har gitt dem navn. Långiver vil også betinge seg pant i de gjenstandene du kjøper for lånet.

Andre lån som ikke er dedikert noe spesielt formål, kalles forbrukslån. Disse gis uten sikkerhet og vil da også ha høyere rente. Til gjengjeld kan du bruke det til det du ønsker.

Forbrukslån på høyere beløp – fra 100 000 kroner og oppover – brukes typisk til oppussing, kjøp av bruktbil eller refinansiering. Det høyeste beløpet du kan søke om forbrukslån til er normalt 500 000 kroner.

Et lånebehov under 100 000 kan være kjøp av hvitevarer eller møbler, en bilreparasjon, sportsutstyr eller en ferietur. Det kan også være for å avverge et akutt problem i eller annen form.

Det kan selvfølgelig være noe helt annet enn det som er nevnt her. Det viktigste er at du selv vet hva du skal bruke pengene til.

Søk om lån – hvor mye trenger du?

Du vet hva du skal bruke pengene til, men vet du hvor mye du bør låne? Et lån skal betales tilbake, og det er ikke nødvendig å låne mer enn nødvendig. På den annen side er det uheldig hvis det i ettertid viser at forbrukslånet du tok opp viste seg å ikke være tilstrekkelig.

Lån til kjøp av forbruksgjenstander

Det enkleste er selvfølgelig hvis det er en vare med fast pris. Men søk ikke om lånet før du har undersøkt om det er mulig å få den samme varen rimeligere et annet sted. Husk at det er konkurranse på pris i Norge. Det gjelder alt fra landbruksmaskiner og datautstyr, til feriereiser.

Men andre ting bør du regne litt på selv. Du ser en ferietur som er lagt ut og hva den koster, men har du tenkt på alle ekstra kostnader i forbindelse med ferien? Tenk på overnattinger, måltider og fornøyelser. Har dere kanskje tenkt å leie bil i ferien? Det er ikke sagt at du skal låne penger til alt dette, men du bør ha en bevissthet om hva det koster.

Lån til oppussing

Oppussing eller utbedring av bolig er kanskje formålet som er mest diffust å kostnadsbestemme. Men her gjelder også at best mulig forarbeid gir færrest overraskelser underveis.

Priser på materialer og diverse kan selvfølgelig innhentes. Bare pass på de holder den kvaliteten som er påkrevet.

Der man ikke skal gjøre alt selv, må det innhentes fagfolk. Du bør også være rimelig sikker på din gjennomføringsevne og ferdigheter før du går i gang helt på egen hånd.

Håndverkertjenester kan gjerne innhentes på anbud. Innhenting av tre tilbud på jobben er det vanlige. Du kan alltid innhente flere i ettertid hvis du ikke er fornøyd.

Men her er ikke regelen at du automatisk velger det laveste anbudet. Sjekk nøye om det er akkurat samme arbeidet som er beskrevet i alle anbudene, noe kan være utelatt og fordre en ekstra regning. Sjekk også firmaets renomme og økonomi. Det lar seg som regel finne på Internett.

Endelig bør det være rom for det uforutsette. Finner man råte i veggene under en utbedringsjobb, vil det koste ekstra. Et slingringsmonn på 20 % bør være obligatorisk.

Lån til refinansiering

Lån til å betale ut andre lån du har fra før, er ganske enkelt summen av de lånene eller øvrige gjelden du ønsker å refinansiere. Du må bare være nøye med å få med alle krav og innhente dagens saldo. Hvis det er en økonomi som har vært forsømt i lengre tid og låntakeren har gitt opp å holde oversikten, kan dette være en tung jobb. Her er det en fordel av å få hjelp av en mer bevisst slektning eller en profesjonell gjeldsrådgiver. Kanskje er det noen regninger man har «glemt».

Uansett må det tas beslutninger om hvilke poster som skal inn i refinansieringen eller ikke. Hvis det er mulig å få refinansiering med sikkerhet i bolig, egen eller andres, bør så godt som alt bortsett fra studielån samles.

Når dette ikke er mulig, kan man prøve med et refinansieringslån uten sikkerhet. Det gis på de samme betingelser som et vanlig forbrukslån.

Utgangspunktet da er at alle gjeldsposter som er dyrere enn det lånet du kan få innvilget, bør være med. Kredittkortgjeld og smålån er typiske eksempler på dette. Er renten omtrent den samme, kan det likevel vurderes å ta det med. Det vil gi en enklere betalingssituasjon, og om nødvendig kan også løpetiden forlenges slik at den månedlige innbetalingen reduseres.

En ting man bør være oppmerksom på dersom man har hatt litt problemer i tiden før refinansieringen og det inngår kredittkortgjeld i denne, er at det ikke finnes ytterligere ubetalte fordringer eller regninger som er nært forestående. Det kan være for eksempel være et etterslep på et par måneders husleie. For å unngå at man nok en gang forbruker kreditten på kortet, bør slike innfris sammen med lånene.

Også generelt hvis du har hatt problemer som følge av bruk av kredittkort, bør du si opp alle unntatt ett. Normalt vil det holde med ett kort med en kredittramme på 30 000 kroner for å foreta nettkjøp eller kjøpe reiser med inkludert reiseforsikring.

Låne penger – krav til søknaden

Du vet nå hva du skal bruke pengene til, og hvor mye du trenger. Det neste steget er å søke lånet. Det er gjerne noen grunnkrav som går igjen hos de aller fleste banker som gir forbrukslån. Disse knytter seg til

  • Søkerens alder
  • Søkerens tilknytning til landet
  • Søkerens betalingshistorikk

La oss begynne med alder. Uansett må du være myndig for å få lån eller annen kreditt. Det vil si at du kan ikke være under 18 år eller av andre grunner blitt fratatt myndigheten over deg selv.

De fleste banker opererer med høyere aldersgrense enn dette, gjerne 23 eller 25 år. Den yngste gruppen er den som fremhever seg mest på statistikken over dårlige betalere, og det har bankene tatt høyde for. Det ligger naturligvis intet personlig i dette.

Noen angir også en øvre grense rundt pensjonsalderen eller høyere. Risikoen er selvfølgelig at låntakeren faller fra før han eller hun rekker å tilbakebetale. På den annen side er det flere gunstige pensjonistlån med pant i egen bolig for denne gruppen. Med en normalt godt nedbetalt bolig kan de få lån med lav rente og gode betalingsbetingelser med sikkerhet i denne.

Betingelsen om tilknytning til landet betyr som oftest at du må ha bodd her i minst tre år før du kan søke lån. Har du akkurat kommet, må du altså vente. Det kan forholde seg annerledes med boliglån eller andre lån hvor banken tar sikkerhet.

Med betalingshistorikk tenkes det først og fremst på om du har betalingsanmerkninger eller ikke. En betalingsanmerkning kan du få hvis en kreditor har iverksatt tvangsinndrivelse av kravet, typisk forliksklage eller utleggsforretning. En betalingsanmerkning kan også rapporteres inn av et inkassobyrå, men ikke før du har fått god anledning til å gjøre opp for deg. Den kommer altså ikke med det første varselet.

Registeret for betalingsanmerkninger vil automatisk sjekkes av långiver. Har du en notering der vil det nesten alltid føre til avslag.

Det betyr at den må vekk før du søker. Selv om hver anmerkning kun skal stå i tre år, vil kreditor eller inkassobyrået sørge for at den blir fornyet med nye tiltak. Den eneste måten å få fjernet den på er da å få betalt kravet som ligger til grunn.

Når dette er gjort er kreditor pliktig å melde fra til de Kredittopplysningsbyråene som har gjort noteringen. Den blir da slettet permanent, slik at de som fremover spør om innsyn ikke vil se spor av den. Du vil med det igjen være kredittverdig og kunne søke lån.

Lån på nett – hvordan fungerer det?

Som så mange service-institusjoner blir også bankvesenet mer og mer lagt over på nettet. Du skal kunne gjøre det meste ved å trykke på tastene.

Vi skal ikke så langt tilbake i tid før alle henvendelser om lån gikk gjennom et personlig møte med en kundebehandler i banken. Noen kom som det heter med lua i hånda, og måtte finne seg i å bli vurdert av banksjefens kritiske blikk.

I dag foregår nesten alle lånebehandlinger og beslutninger om kreditt på Internett. Dette sparer kostnader for bankene, og gir forhåpentligvis bedre betingelser for sluttbrukerne. Uansett føles det mye lettere.

Selv om kanskje en og annen boliglånsøker eller en bedriftskunde fra tid til annen ber om et personlig møte, er dette unntaket. Mange forbrukslånsbanker finnes også utelukkende på nett.

Søknadsbehandling på nett slik vi gjør det på DigiFinans er en trinn-for-trinn prosess. Det starter ganske enkelt med utfylling av personalia, deretter må vi ha tall på inntekter, utgifter, formue og gjeld. Ha klar nødvendige dokumenter som lønnsslipper o.l. slik at de kan lastes opp til søknaden.

Noen spørsmål som dukker opp underveis er om du har en medsøker eller om du søker om refinansiering. Refinansieringslån er gunstige ettersom det er mulig både å få høyere beløp og lengre løpetid. Banken vil sikre seg at lånet går til formålet ved å betale det direkte på de kravene som skal refinansieres.

Vi verifiserer informasjonen du har gitt med en kredittsjekk, men det kan hende vi trenger noen supplerende opplysninger fra deg. Det er derfor fint om du er tilgjengelig på telefonen eller på annen måte mens vi behandler søknaden.

Du får svar fra flere banker

DigiFinans er en låneagent for flere banker. Det betyr at når søknaden din etter kort tid er klargjort fra oss, sender vi den til våre samarbeidspartnere. All overføring av data skjer selvfølgelig på tryggest mulig måte. Her kan du lese vår personvernpolitikk.

Etter hvert som de ulike banker eller låneinstitusjoner behandler søknaden, og svarene tikker inn, videreformidles dette til deg. Det anbefales at du venter til at alle har svart før du velger et lånetilbud. Det kan hende at det kommer noe bedre etter hvert enn de som svarte umiddelbart.

Det du mottar er kun tilbud fra bankene. Du er foreløpig ikke forpliktet til å velge noen av dem, hvis du ikke er fornøyd med tilbudene. Du skal da heller ikke betale noe som helst.

Når du aksepterer et lån vil du få oversendt alle lånedokumenter digitalt, hvor du kan undertegne med elektronisk signatur. BankID er det vanligste.

Når banken har mottatt dette i retur vil lånet utbetales til den kontoen du har angitt. Med mindre det er en refinansiering. Da vil lånet gå til direkte oppgjør av de enkelte kravene den omfatter.

Hele prosessen fra A til Å er dermed gjennomført på nett, uten at du har behøvd å gå ut av døra.

Lån inntil 500 000 gjennom DigiFinans

Har du spørsmål om hvordan du kan søke om lån som vi ikke har besvart her, er du velkommen til å ta kontakt med en av våre kundebehandlere.

Vi kan nås på telefon, kontaktskjema eller epost som er oppgitt her. Supporten betjenes mellom klokka 9 og klokka 16 på virkedager.

 

Andre artikler du kanskje vil like: