MC lån

kr
år
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Omtrentlig kostnad 0 kr/mnd
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

250000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Et gunstig lån til MC kan oppfylle drømmen om egen motorsykkel. Her ser vi forskjellige typer lån til MC og hvordan ulike långivere vurderer din søknad. Velger du det rette lånet i din situasjon, kan du spare mye penger.

Hvordan låne til MC

MC-lån skiller seg ikke mye fra et alminnelig billån. Begge sorterer under kategorien lån til kjøretøy på bankenes nettsider.

I hovedsak skiller vi mellom MC-lån med og uten sikkerhet. Om det er ny eller brukt MC du vil kjøpe, må du vurdere om banken skal få pant for lånet i selve sykkelen. Begge låntypene kommer med sine fordeler og ulemper. I det følgende vil vi se nærmere på de to alternativene og deres særtrekk.

Det er en tredje måte å låne til MC på som bør kommenteres; nemlig øking av boliglånet. Vi skal også se på denne muligheten

Lån med pant i MC

Tradisjonelle MC-lån med sikkerhet i kjøretøyet tilbys av vanlige banker. Det er mulig å låne opp til 100 % av kjøretøyets verdi, altså fullfinansiering. Maksimal nedbetalingstid settes gjerne til 10 år. Du vil imidlertid komme bedre ut av det med en viss egenkapital, samt å gjøre nedbetalingstiden så kort som mulig.

Renter på MC-lån med sikkerhet

Generelt er rentene på MC-lån med sikkerhet høyere enn på boliglån, men lavere enn lån uten noen form for sikkerhet.

Det er likevel stor forskjell på rentene avhengig av hvor god sikkerheten er, og det er også variasjoner bankene i mellom.

Bankens beste rente på billån får du dersom du stiller med minst 35 % av kjøpesummen i egenkapital. Deretter er det noe høyere rente dersom du  betaler mellom 20 og 35 % selv. Siste trinn er der du stiller med 20 % eller mindre egenkapital. Da blir renten svært nær det som tas for forbrukslån.

Lavere renter til enkelte grupper

Når du sjekker ut billån, bør du ha i mente at bankene prioriterer enkelte grupper. Vi har for eksempel lån for unge under 30 år og lån til Premium kunder i banken dersom du er medlem av et VIP program.

Du kan også få lavere rente gjennom medlemskap i en fagforening. Sparebank 1 gir for eksempel rentefordeler til LO-medlemmer, og Nordea det samme for deg som er med i NITO, Unio, YS eller NAL.

Kravet om forsikring

Motorsykkelen er bankens sikkerhet. Klarer du ikke å betale lånet, vil du måtte selge den for å innfri det. Banken har dermed en sterk interesse i at kjøretøyet er fullforsikret med kasko.

En slik forsikring er selvfølgelig også en trygghet for syklisten, men den koster en del penger. Spesielt gjelder det hvis du ikke har noen opparbeidet bonus. 

Dette kravet gjør at mange ser etter andre muligheter når de skal kjøpe motorsykkel, som et lån uten sikkerhet.

Refinansiering av MC-lån

Et problem med lån til motorsykkel er at du ikke som ved boliglån eller forbrukslån jevnlig kan sjekke konkurrenter og bytte bank dersom det viser seg at du kan få bedre betingelser.

Reglene om salgspant gjør at det nemlig ikke er like lett å flytte pantet til ny långiver, slik som du kan gjøre dersom det er pant i fast eiendom. Det er derfor få banker som aksepterer å ta over et billån. Et av de unntakene er Sparebank1.

Du kan alternativt ta opp et lån med pant i boligen din, eller et forbrukslån for å innfri pantet. Da står du friere etterpå.

Krav fra banken før utbetaling

Før du setter i gang med å se på motorsykler du kan tenke deg å kjøpe, bør du søke om et lånetilsagn fra banken. Det er nyttig fordi en selger da kan se at du har finansieringen i orden, og for deg selv for å vite hvor mye du kan låne til formålet.

Når du har funnet sykkelen din, vil banken se en kjøpekontrakt og en salgsmelding før de utbetaler lånet.

Utbetalingen skjer direkte til selger, med fratrekk av heftelser på kjøretøyet.  

Lån til MC uten pant

Du kan også ta opp et lån uten sikkerhet, altså et vanlig forbrukslån, til å kjøpe MC-en i ditt liv. Det kan være at rentene er noe høyere, men det kommer med andre fordeler.

Det at lånet ikke er bundet til motorsykkelen, gjør nemlig at du blir friere.

Fordeler med lån MC uten sikkerhet

For det første velger du selv hvilken forsikring du skal ha utover den obligatoriske ansvarsforsikringen. Anser du deg selv som en trygg fører, kan du spare betydelig på å droppe kasko.

For det andre slipper du å tenke på at banken skal ha sitt når du selger sykkelen. Det er mindre byråkrati å selge et kjøretøy uten heftelser. Du får hele salgssummen selv, og kan velge å innfri forbrukslånet, eller å bruke den på en ny MC sykkel.

Avslutningsvis er det ikke noe problem å bytte det ut med et annet forbrukslån dersom du skulle få bedre betingelser et annet sted.

Hvordan få beste MC-lån uten sikkerhet

En karakteristikk med forbrukslån er at det er et stort spenn mellom den beste og den dårligste renta i markedet.

Et lån uten sikkerhet vurderes i stor grad ut fra lån søkerens økonomi. Har du ordnet økonomi, god lønn og lite gjeld kan du godt få en rente som ikke er noe dårligere enn det som gis til fullfinansiering av motorsykkel med sikkerhet. Hvis banken mener at den tar en risiko ved å gi deg lån, vil du kanskje tilbys en effektiv rente opp mot 20 %.

Bankene kan imidlertid ha forskjellige systemer for hvordan de beregner din kredittscore, som er utgangspunktet for rentefastsettelsen. Det betyr at hvis du søker flere steder, kan du få ulike svar og rentetilbud.

Søk flere banker!

Du kommer nærmere det potensielt beste tilbudet om forbrukslån til MC jo flere banker du søker.

Sender du søknaden til DigiFinans, kan vi hjelpe deg med å mangfoldiggjøre den slik at den kan behandles av et tjuetalls banker vi samarbeider med. Det koster deg ikke noe ekstra å søke gjennom oss.

Øke boliglånet for å kjøpe MC

Den siste muligheten er at hvis du har ledig sikkerhet i bolig, kan du låne på den. Dersom du har betjeningsevne, er bankene vanligvis villige til å gi deg lån opp til 85 % av boligens verdi. Du må bare ordne en ny verdivurdering på boligen før du søker.

Lån med pant i bolig gir bedre rente enn sikkerhet i bil eller forbrukslån. Det er likevel et par haker du bør være oppmerksom på. 

Den første er at ledig sikkerhet i boligen kan være en god buffer mot andre og mer nødvendige formål på et senere tidspunkt. Den kan for eksempel tjene som ekstra sikkerhet for nye boliglån til barna når de skal etablere seg, eller det kan være en oppussing av selve boligen. Da er det kjedelig at du allerede har brukt opp denne muligheten ved å kjøpe deg motorsykkel.

Noe annet du bør være oppmerksom på er at dersom lånet med sikkerhet strekker seg over lang tid, som 20-25 år, vil du faktisk ikke tjene på det totalt sett sammenlignet med et vanlig MC-lån med nedbetalingstid på fem år. Du bør da forkorte nedbetalingstiden for at det skal være en reell gevinst å låne med pant i bolig.

Kjøpekontrakt MC

Uansett hvordan du finansierer motorsykkelen din, er det viktig at det presenteres en utfyllende kjøpekontrakt. 

Det finnes mange gode standardkontrakter på nettet, men det kan være at selgeren presenterer sin egen versjon. Det er da viktig at du sjekker at den minimum inneholder følgende punkter:

  • Navn på kjøper og selger
  • avtalt pris
  • informasjon om skader og tidligere reparasjoner på bilen
  • informasjon om heftelser

Som kjøper bør du uansett sjekke i Brønnøysundregisteret om det er heftelser knyttet til registreringsnummeret på det aktuelle kjøretøyet.

Andre kostnader ved å kjøpe motorsykkel

I ditt MC-budsjett bør du beregne også andre kostnader enn selve kjøpet.

Hvis du ikke har MC-lappen fra før, vil det gå med en del til opplæring. Prisen på dette varierer, men du må regne med omtrent 5000 kroner for moped, 15 000 kroner for lett motorsykkel og 20 000- 25 000 kroner for tung motorsykkel.

Som MC-fører er du også mer utsatt i trafikken. Det er derfor ikke så dumt å investere i utstyr som hjelm, ryggskinne, kjøredress, sko og hansker. Dette kommer fort opp i 10 000 kroner. 

Andre utgifter som må påregnes er drift, vedlikehold, forsikring og eventuelt vinterlagring.