Lån med lav rente | DigiFinans.no

Det er vel noe vi alle ønsker oss? Et lån med lav rente. Men hvor lav rente er det rimelig å forvente, og hva er det som bestemmer renten vi får. Og ikke minst: Er det noe du selv kan gjøre for å få lav rente? Det er noe av dette vi skal se på her.

Renten omtales også som prisen på lånet, sammen med gebyrene. I lånetilbud vil man alltid regne dette sammen til «effektiv rente». Det blir da en prosentsats basert på lånets saldo, og som vil være den årlige kostnaden.

Lån med lav rente

Noen lån skal ha lav rente. Det er lån der banken har sikkerhet for beløpet, typisk boliglån. Ettersom banken alltid kan kreve at sikkerheten blir realisert, altså at boligen blir solgt, har de ingen grunn til å være redde for pengene sine. Dermed kan de gi lav rente.

Det er imidlertid en viss variasjon også på boligrentene. Ettersom det som regel er snakk om store beløp, kan det lønne seg å sjekke med flere banker.

Et annet lavrente lån er lån fra Statens Lånekasse for Utdanning. Ikke bare har lånene herfra markedets laveste rente, men det er også rentefritt under selve studiene. Dessuten vil deler av det kunne omgjøres til stipend.

Forbrukslån med lav rente

I motsetning til ovennevnte, er det stort spenn i renten på forbrukslån. Det går fra 7 % på det laveste til over 30 %. Det er altså svært mye å spare på rentene når du søker forbrukslån.

Det er ikke så mye som skiller de forskjellige bankene egentlig. Den store forskjellen ligger i hvordan de vurderer deg som kunde. En bank som tilsynelatende gir lave renter, vil bare gi flere avslag.

Det betyr at du må spørre den enkelte banken selv om hvilken rente de har for deg. Det betyr ganske enkelt at du må sende den en søknad til vurdering.

Dette gir lavere rente

En kredittvurdering er en omfattende analyse av de tallene du oppgir på søknaden. Alt av inntekter, utgifter, gjeld og formue blir satt under lupen. Dertil kommer det en del statistiske faktorer som hvor gammel du er, hvor du bor i landet eller om du flytter ofte.

De fleste slike kredittvurderinger er automatiske. Det vil si at alle variablene blir kjørt inn i et dataprogram som beregner en kredittscore. Høy kredittscore gir lav rente. Lav kredittscore kan føre til lån med høyere rente eller avslag.

Du har med andre ord ikke så mange muligheter til å tale din sak for å overbevise långiveren. Alt ligger i tallene. For å bedre kredittscoren må du altså øke inntektene eller redusere gjelden. Men det er kanskje et par ting som er enda lettere å få til.

Tips for å få lavere rente

Det er tre ting du kan gjøre for å påvirke rentetilbudet på lånet i en gunstig retning:

  • Ta med en medsøker
  • Si opp kredittkort
  • Søk flere steder

La oss se nærmere på disse:

En medsøker er bra fordi dere samlet kan presentere en høyere inntekt og dermed bedre betjeningsevne. Dette er et godt argument om lavere rente overfor banken. Det er ikke uvanlig for ektefeller eller samboere å levere en felles søknad.

Visste du at kredittrammen på kredittkortene dine blir regnet til gjeldsbyrden din når du søker om lån? Det gjelder selv om du ikke har brukt dem. Med flere kort med ramme på 50 000 eller 100 000 kroner blir det stadig mindre rom for ytterligere lån. Og de lånene du får innvilget, vil ha høyere rente. Kredittkort du ikke bruker bør derfor sies opp, eller byttes ut med kort med lavere kredittramme.

Du bør søke flere steder for å få flere tilbud å velge mellom. Selv om alle långivere i dag vil la deg gjennomgå en kredittvurdering som nevnt ovenfor, er det ikke sikkert alle vil gi eksakt det samme resultatet. Når det kommer til rentefastsettelsen vil det som regel være større eller mindre avvik. Søknaden bør derfor sendes til et visst antall banker. Akkurat dette er noe vi kan hjelpe deg med.

Få tilbud om lån med lav rente fra DigiFinans

Her kan du se en oversikt over alle våre samarbeidspartnere.

Når du sender en søknad til oss, vil den bli vurdert av samtlige av disse. Det øker dine muligheter både til å få innvilget et lån, og til at du får den laveste renten disse kan tilby deg.

Søknaden er uforpliktende, og du behøver ikke å akseptere noen av lånene dersom du mener du ikke får et godt nok tilbud. Du behøver heller ikke å betale for tjenesten. DigiFinans får en provisjon dersom du velger å ta opp et lån i henhold til et av tilbudene du får, men uten at du blir belastet for dette.

 

Andre artikler du kanskje vil like: