Eiendomsskatt

kr
år
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Omtrentlig kostnad 0 kr/mnd
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

250000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Eiendomsskatten er en av mange skatteforpliktelser som skal dekkes opp i løpet av et år. Denne skatten skiller seg imidlertid ut ettersom den ikke beregnes og kreves inn av Skatteetaten, men av kommunen der eiendommen er.

I denne artikkelen finner du det viktigste du trenger å vite om eiendomsskatt.

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er et virkemiddel for å styrke kommuneøkonomien. Det er derfor kommunen som skriver ut og krever inn eiendomsskatten. Normalt kommer regningene sammen med øvrige kommunale avgifter knyttet til eiendommen, altså fire ganger i året.

Det er kommunen selv som, innen visse rammer, bestemmer hvor høy eiendomsskatten skal være.

Beregne eiendomsskatt

Det er en del komponenter i regnestykket for fastsettelse av eiendomsskatt. Vi snakker om boligverdi,skattepromille og bunnfradrag.

Boligverdien er selve utgangspunktet i regnestykket.

Kommunen kan taksere boligverdien selv, eller bruke Skatteetatens tall for beregnet markedsverdi. Det er rundt 100 kommunere som  i dag baserer seg på Skatteetatens anslag  for formuesverdi, når de regner ut eiendomsskatt,

Fra boligverdien trekkes 30 % (reduksjonsfaktor), og et eventuelt bunnfradrag som kommunen selv bestemmer.

Skatten utlignes med en sats som bestemmes av kommunen og kan være opp til 4 promille av boligverdien etter fradragene som nevnt over for boliger og fritidsboliger. I Oslo kommune har de landet på 3,7 promille.

Eksempel på beregning av eiendomsskatt:

Boligens markedsverdi: 5 000 000 kr

-reduksjonsfaktor 30 %: 1 500 000 kr

evt. bunnfradrag: 500 000

beregningsgrunnlag: 3 000 000 kr

3 promille av beregningsgrunnlag  9000 kr= Eiendomsskatt

Eiendomsskatt sekundærboliger

Din primærbolig er den du selv bor i til vanlig.Sekundærbolig blir da andre boliger du måtte eie. Typisk snakker vi om utleieboliger, pendlerboliger og fritidsboliger.

Når det gjelder andre boliger enn primærbolig, gjelder de samme reglene som for denne.

For næringseiendommer og tomter , kan det imidlertid gjelde andre satser. Kontakt kommunen der eiendommen ligger for informasjon.

Klage på eiendomsskatten

Hvis du ønsker å klage på eiendomsskatten , må du gjerne gjøre dette  med utgangspunkt i at boligverdien er satt feil.

Hvis kommunen bruker Skatteetatens tall, kan du selv gå inn og endre dette i skattemeldingen. Endringen skjer ikke automatisk for tidligere år. Du må derfor gå inn på hvert enkelt år. Det som kan endres er byggeår, areal og boligtype.

Om tallene er riktige, men du synes skatten er for høy, er dette spørsmål lokalpolitikerne har tatt stilling til. Her er det ingen direkte klageadgang, men du kan jo prøve å påvirke beslutningene deres ad politiske kanaler.

Eiendomsskatt kommuner

Det er altså kommunen eiendommen befinner seg i som beregner og skriver ut eiendomsskatten. Det spiller ingen rolle om du selv bor et annet sted.

Det er kommunestyret som beslutter om kommunen skal skrive ut skatten eller ikke. Det er nå 248 av 356 kommuner som har eiendomsskatt

I 2023 var det seks kommuner som avviklet skatten (Åmli, Kvinnherad,Sveio, Lebesby, Rendalen og Øksnes), mens Asker kommune på sin side bestemte seg for å innføre den.

De høyeste satsene for eiendomsskatt, finner vi i Trøndelag, og det er Trondheim som er dyrest av de store bykommunene.

Vanlige spørsmål

Hvordan regne ut eiendomsskatt?

For å regne ut eiendomsskatt må du kjenne til hvilket bunnfradrag og skattepromille kommunen har vedtatt, samt boligverdien som legges til grunn for din bolig. Hele regnestykket skal fremkomme på seddelen kommunen sender deg-

Hvor finner jeg informasjon om eiendomsskatt i min kommune?

Ettersom hver kommune bestemmer hva innbyggerne må betale i eiendomsskatt, er nok det enkleste å gå inn på kommunens nettsider, Du kan også prøve en telefon. Mer generell informasjon om eiendomsskatt, finner du på skatteetaten.no.

Hva er bunnfradrag?

Kommunen kan bestemme at de skal ha et bunnfradrag som trekkes fra boligverdien, før eiendomsskatten beregnes.