Medlåntaker

kr
år
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Omtrentlig kostnad 0 kr/mnd
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

250000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Hva er medlåntaker?

En medlåntaker er en som tar opp lånet sammen med deg.

Banken vil da notere en hovedlånetaker og en medlåntaker på lånet. Begge vil imidlertid være fullt (solidarisk) ansvarlig for betalingen av lånet. Det betyr at dersom det ikke blir betalt, kan banken kreve begge parter inntil de får full dekning. 

Det vil være mulig å stille som medlåntaker på de fleste typer lån, såvel lån med sikkerhet som forbrukslån.

Det er vanlig å bruke medlåntaker når det er et låneopptak begge får fordeler av, som lån til bolig, felles bil, oppussing eller inventar til huset. Det er likevel fullt mulig å stille som medlåntaker uten å eie bolig eller andre ting som kjøpes for lånet.

Fordeler med medlåntaker når du søker om lån

I forbindelse med en lånesøknad, om det er til bolig eller til forbruk, vil du bli kredittvurdert. Banken vil forsikre seg om at du har høy nok inntekt til å betale lånet.

Det er etterhvert kommet stadig strengere krav til denne betjeningsevnen, ikke minst etter innføringen av utlånsforskriften.

Kravene til betjeningsevne

I utlånsforskriften står det blant annet at du ikke bør ha mer gjeld enn det som tilsvarer fem ganger årsinntekten din. Har du allerede boliglån og studielån kan det hende det ikke er store marginer her.

Videre skal økonomien din tåle en renteoppgang på 3 prosentpoeng på all gjeld. Det kan gjøre at man tipper over til å være fullt belånt.

Banken tryggere med medlåntaker

Kan du stille med en medlåntaker med egen inntekt, kan du derimot kredittvruderingen fort tippe tilbake i din favær.

Banken vil også føle seg sikrere med en medlåntaker. Ikke bare øker den samlede inntekten som skal brukes til å betale for lånet. Det ligger også en reserveløsning dersom hovedlåntaker mister sitt inntektsgrunnlag. Banken kan som nevnt kreve begge låntakerne for det fulle lånebeløpet.

Medlåntaker rettigheter

Det at banken kan gå på medlåntaker dersom hovedlånetaker ikke betaler eller på annen måte misligholder lånet, gjør selvfølgelig at du bør tenke deg godt om dersom du blir spurt om å være medlåntaker.

For å få et boliglån må man stort sett være to personer. Skal det gå til felles bolig, er det derfor ingen andre muligheter enn å signere.

Vanlig er det også når låneopptaket er i begges interesse. Det vil si at det kjøpes ting begge låntakerne har nytte eller glede av.

Medlåntaker konsekvenser

Utover de nevnte situasjonene bør man reservere seg for å stille som medlåntaker. Det gjelder både sammen med ektefelle/ samboer, og selvfølgelig hvis det er en bekjent som anmoder deg om å ta opp lån sammen med ham eller henne.

I det minste bør dette sjekkes grundig, både med hovedlånetaker og banken som gir lånet.

I siste instans, dersom medlåntaker må betale hele lånet fordi hovedlåntaker ikke betaler. kan han kreve tilbakebetaling (regress) fra hovedlåntaker.

Medlåntaker vs kausjonist

En kausjonist kan hjelpe deg med å få lån, akkurat som ved et lån med medlåntaker. Det er imidlertid vesentlige forskjeller på ansvaret til en kausjonist og en medlåntaker.

Med realkausjon, som er den vanligste kausjonsformen, stiller kausjonisten med pant i egen eiendom. Dette er en vanlig måte å hjelpe folk med egenkapitalkravet når de kjøper sin første bolig.

Det er også mulig å stille personlig kausjon. Personlig kausjon kan være for hele lånebeløpet eller bare deler av det.

I begge tilfellene kan imidlertid banken ikke kreve kausjonistene før de har prøvd å få pengene av hovedlåntaker ved tvangsinnkrevelse. En medlåntaker kan kreves umiddelbart når låneavtalen med hovedlåntaker ikke overholdes.

Medlåntaker foreldre

Låntakers foreldre kan i prinsippet også stille som medlåntakere. Det er imidlertid et litt vanskelig tema for bankene.

Det kan være at låntakeren utsetter foreldrene for et press til å stille som medlåntakere, eller foreldrene er litt for ukritiske før de godtar å skrive under på lånepapirene.

Det er likevel tilfeller hvor foreldrene bevisst gir sitt samtykke for å hjelpe barnet ut av en vanskelig situasjon, som ved en refinansiering av dyr gjeld.

Det vanlige er dog at foreldrene stiller som kausjonister i slike situasjoner, og ikke medlåntakere.

Medlåntaker skattemelding

Alle lån du har rapporteres til skattemyndighetene. Når det er lån med medlåntaker, blir den imidlertid kun rapportert på hovedlåntaker. Det vil derfor bare fremkomme på sistnevntes skattemelding.

Dette må dere endre selv i deres skattemeldinger dersom dere ønsker en fordeling av gjelden, for eksempel 50-50.

Det er da nødvendig at begge korrigerer sine respektive skattemeldinger, og at lånets totalsum er den samme.

Økonomisk har det ikke så mye å si for de fleste. Dersom den ene må betale formuesskatt, kan det likevel være gunstig å føre den på vedkommende slik at lånet kommer til fradrag.

Medlåntaker skattefradrag

På samme måte som lånets saldo blir oppført kun på en av låntakerne, gjelder dette også fradragsberettigede gjeldsrenter.

Det kan endres ved at begge korrigerer sine skattemeldinger.

Her er det imidlertid litt forskjellige regler for ektefeller og for samboere. Mens ektefeller kan fordele gjeldsrentene som de selv ønsker, må samboere fordele etter det reelle ansvarsforholdet. Det vil si at dersom dere har oppført en fordeling av lånet på 60-40, må det gjøres også med gjeldsrenter.

For ektefeller eller samboere med felles økonomi, har det ikke så stor betydning hvem som får gjeldsrentene. Fradraget er likt uansett størrelsen på inntekten. Kun i de tilfellene den ene parten ikke har skattepliktig inntekt, vil det lønne seg å overføre alt på den andre parten.

Medlåntaker samlivsbrudd

Samlivsbrudd kan være problematisk, også når det gjelder økonomien. Mange har det slik at det bare er den ene ektefellen eller samboeren som har oversikt over økonomien. Hvis det er tilfelle, bør den andre kontakte banken for å se hva som finnes av konti og lån.

Når det gjelder skatt, må du først påse at dere skattes hver for dere. Fordeling av lån og gjeldsrenter bestemmer dere selv så langt dere er enige. Ved uenighet fordeles det 50-50.

Overfor banken er dere fortsatt solidarisk ansvarlige. Dere kan ha en enighet om hvem som skal betale lånet dere imellom, og gjerne nedfelle det i en avtale. Men misligholder den som skal ha ansvaret for lånet, er altså ikke avtalen gyldig overfor banken.