SMS-lån

kr
år
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Omtrentlig kostnad 0 kr/mnd
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

250000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Er det et mindre utlegg du trenger penger for å dekke, trenger du ikke et større forbrukslån, Da kan det holde med et SMS-lån.

 

Hva er sms-lån?

Sms er hva vi etterhvert kaller en tekstmelding. Konseptet er også fra den tiden vi bare kunne ringe og sende tekstmeldinger, og slett ikke bare gå inn og søke lånet på bankens nettside.

Hvis vi tenker på sms-lån som at du får lånetilsagn etter å ha sendt en tekstmelding, har vel heller det aldri slått an i Norge. Forbrukerdepartementet var slett ikke glad i at det ble fremstilt som det skulle være så lett å få lån, at du bare kunne tekste långiver om det. I Sverige har det derimot vært mulig å bruke telefonen som et enkelt redskap for søknad og behandling av lånesøknader. Det er også derfra vi har hentet begrepet.

Sms-lån har derimot blitt et synonym for lån på relativt små beløp. på linje med smålån, mikrolån eller minilån.

 

Typiske trekk for sms-lån/smålån

 • Sms-lån er lån uten sikkerhet. De kommer derfor også under betegnelsen forbrukslån.
 • Det er snakk om relativt lave lånebeløp. Det er dog aldri definert noen beløpsgrense for når et vanlig forbrukslån blir til et sms-lån/smålån. Mange långivere legger seg på 50 000 kroner, mens andre låner ut opptil 10 000 kroner.
 • Kort tilbakebetalingstid er også vanlig, normalt 3-12 måneder, litt avhengig av beløpets størrelse og bankens retningslinjer.
 • Nominell rente på lave lån er høyere enn for lån på større beløp.Banken skal ha litt ekstra for å beskjeftige seg med smålån.
 • Kombinasjonen høy nominell rente, kort betalingstid og gebyrer gjør at sms lån/smålån fremstår med forholdsvis høy effektiv rente, og dermed kommer dårlig ut på sammlikenlikningstjester

 

Søk lån på dagen

Mange har hastverk med å få utbetalt et lån, gjerne samme dag de søker. De fleste banker vil imidlertid reservere seg mot å innvilge lån raskt og enkelt.  Selv om det er snakk om mindre beløp, skal formalitetene være i orden for å gi nødlån på dagen.

Myndighetene ønsker samtidig ikke for tydelig markedsføring av “lån på dagen”. Forbrukerne skal ha litt tid til å tenke seg om.

Når det er sagt, vil behandlingen av en søknad om sms-lån kunne skje betydelig raskere enn når du søker boliglån eller annet lån med sikkerhet i bolig. Da må det jo både verdivurderes og tinglyses før det kan utbetales.

Et realistisk tidsforløp fra innvilgelse av sms-lån til overføring til låntakers konto er inntil tre virkedager. Det er dette som opplyses på en rekke nettsider du kan søke om slike lån.

 

Sms-lån uten kredittsjekk

En kredittsjekk består av innhenting av opplysninger om deg og din økonomi.

Det er noen som lurer på om de kan hoppe over akkurat dette steget, og få utbetalt lånet direkte. Det lar seg nok ikke gjøre.

i forskrift om bankenes utlånsprakis (Utlånsforskriften) står det i §4:

“Finansforetaket skal dokumentere at innvilgelse av lån er basert på en forsvarlig kredittvurdering på grunnlag av utfyllende informasjon om lånekundens inntekt, samlede gjeld og verdi på bolig dersom bolig stilles som sikkerhet”.

Dette utdypes i de følgende paragrafer til å gjelde:

 • Betjeningsevne: låntakeren skal ha nok inntekt til å dekke eget livsopphold og øvrig gjeld,  og i tillegg tåle en generell renteoppgang på 3 prosentpoeng.
 • Gjeldsgrad: Låneopptaket skal ikke føre til at låntakeren får en samlet gjeld som overskrider fem ganger han eller husstandens årlige inntekt

En kredittsjekk innebærer også å undersøke om lånsøkeren har betalingsanmerkninger. Det vil normalt føre til avslag på lånesøknaden, selv om dette ikke er nevnt spesielt i Utlånsforskriften. Du får ikke smålån med betalingsanmerkning.

Om dette føles strengt. må vi huske på at formålet bak kredittsjekken ikke bare er å hindre at banken taper penger, men også at kundene ikke skal pådra seg mer gjeld enn det de klarer å betjene.

 

Lån til hva du vil

Med sms-lån følger det som regel ikke noen anvisninger om hva pengene skal brukes til. Det kommer for det første av at det ikke kreves sikkerhet for lånet, som med boliglån eller billån. For det andre er det snakk om mindre beløp.

Det betyr ikke at det er mer og mindre anbefalingsverdige måter å utnytte sms-lån på.

Mest hensiktsmessig er det å benytte sms-lån på en måte slik at du faktisk får noe igjen for pengene, og det ikke bare går til planløst forbruk. Mest nytte gjør pengene for seg dersom de dekker ubetalte regninger på strøm, eller en nødvendig reparasjon eller service på bilen.

Mange unner seg en ferie for pengene. Dersom du får et godt tilbud på sommerens drømmeferie i februar, kan du betale den med et sms.lån som du betaler tilbake når du får feriepenger i juli. En god regel er at kreditter du bruker til ferie alltid bør være fullt nedbetalt før neste ferietur. Nedbetalingstiden bør derfor tilpasses dette.

 

Sms-lån Norge

Selv om betegnelsen SMS-lån i Norge er i lite bruk. er det mange långivere i Norge som kan gi smålån i diverse former. Alt fra de store bankene til mindre og nyetablerte kredittinstitusjoner konkurrerer om å låne deg penger.

 

Hva koster et sms-lån?

Det er renter og gebyrer som utgjør prisen for et lån. Hvor mye du totalt betaler, er avhengig av nedbetalingstiden- Jo lenger du betaler. desto dyrere blir det. Når du søker sms-lån og får et lånetilbud, vil du også få en plan hvor dette fremkommer.

 

Sms-lån eksempel

Per vil kjøpe seg en ny moped, og har fått et tilbud om å kjøpe Ragnars gamle for 10 000 kroner. Hvis Per tar et SMS-lån for å finansiere kjøpet, hva blir da totalprisen?

Per bør selvfølgelig innhente lånetilbud forskjellige steder, men hvis vi beregner lånet ut fra følgende forutsetninger, får vi en indikasjon på prisen:

 • sms lån rente 14 %
 • Nedbetalingstid 6 måneder
 • Etableringsgebyr 1500 kroner
 • Månedlig termingebyr 50 kroner

Legger vi disse opplysningene inn i en lånekalkulator får vi en total lånekostnad på 2274 kroner, og en effektiv rente på 105,56 %.

Mopeden til i vårt tilfelle koste Per 10 000 kroner (pris) + 2274 (lånekostnad)= totalt12 274 kroner.

 

høy effektiv rente

Det ser kanskje avskrekkende ut med en effektiv rente på over 100 % i vårt låneeksempel, men det er en direkte konsekvens av gebyrer og kort nedbetalingstid.Ved forlenget nedbetalingstid vil effektiv rente  reduseres betydelig, Vi vil imidlertid ikke anbefale dette. Sms-lån og andre smålån er det best å rydde av veien raskest mulig for å ha en ryddig økonomi.  Kortest mulig tilbakebetalingstid blir også mest lønnsomt i kroner og øre.

 

Finn billigste sms-lån

Som lån uten sikkerhet settes rente og øvrige betingelser individuelt for hver låntaker. Hver långiver har sine retningslinjer.

Du kan derfor tjene mye på å sjekke flere. Det kan du gjøre kostnadsfritt her på Diginans. Du bare fyller ut ønsket lånebeløp og nedbetalingstid, og vi legger fram din forespørsel  for over 20 banker. Du får lånetilbud i retur og velger det som passer deg best.

 

Refinansiering av SMS-lån

SMS-lån har sin funksjon, men de er ikke løsningen på ethvert likvid problem. Har du mange av dem, går det mye penger i renter og gebyrer hver måned. En løsning er da å samle alle smålån i et større lån, også kalt refinansiering. Det blir lettere å håndtere, vil normalt ha lavere rente og kun et månedlig gebyr.

Har du i tillegg gjeld på kredittkort, bør du inkludere denne i refinansieringen. rentesatsen på kredittkort er relativt høy. Å være på etterskudd med betaling på kort er ofte en indiksjon på alvorligere økononiske problemer,

Du kan innhente flere tilbud på refinansieringslån fra Digifinans, på samme måte som med smålån.Du må bare i tillegg lage en liste over alle kravene som skal være med i refinsnsieringen.

Hva betyr sms-lån

Sms står for short message service, på norsk kjent som tekstmelding. Ideen bak sms-lån er at du kan få behandlet en forespørsel om lån bare ved å sende en tekstmelding til långiver.

Hvor kan jeg søke om sms-lån?

De fleste banker tilbyr lån i forskjellige størrelsesordener. Det er også forbrukslånsbanker som har spesialisert seg på slike lån. Rentesatsene kan imidlertid variere, og det kan lønne seg å innhente tilbud fra flere.

Hva er forskjellen på sms-lån og smålån?

Det er i praksis ingen forskjell mellom sms-lån og smålån, da det i begge tilfeller er snakk om forbrukslån på mindre beløp.

Hva er best av å bruke kredittkortet og å ta opp sms-lån?

Det avhenger av behov og hvor lang tilbakebetalingstid du ønsker. Kredittkort har ofte en måneds rentefrihet på kjøp som er betalt med kortet, men høyere rente de påfølgende månedene. En mellomting mellom kredittkort og lån, er fleksikreditt som tilbys enkelte stedern