LÅN 400 000 – NÅR BEHOVET ER TIL STEDE

kr
år
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Omtrentlig kostnad 0 kr/mnd
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

250000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

400 000 kroner er mye penger. Men hvis behovet er der, er det bedre med et stort lån enn flere mindre lån eller bruk av kredittkort. La oss se hvilke situasjoner det er aktuelt å låne 400 000 og hvordan du kan få dette lånet til de best mulige betingelsene.

 

Forutsatt at du eller dere har inntekten som skal til for å betjene det, er det flere banker å velge mellom. Men bruk litt tid på å sondere og forberede søknaden. Ikke minst bør du lese denne artikkelen til ende og bli kjent med alle detaljene i prosessen.

LÅN MED ELLER UTEN SIKKERHET

Vi snakker om lån med eller uten sikkerhet. Mange har en bolig de stille som sikkerhet, og det er kanskje det enkleste.Men har du ikke det, må du søke om et lån uten sikkerhet, også kalt forbrukslån. Forbrukslånet vil ha høyere rente enn det lånet som har sikkerhet i boligen. Eksakt hvor mye høyere vil basere seg på en kredittvurdering med en analyse av din økonomiske situasjon.Forbrukslånet vil også ha kortere løpetid. Mens et boliglån eller tilleggslån med sikkerhet i bolig kan strekkes til 30 år, er den normale tilbakebetalingstiden for et forbrukslån 5 år. Dette er ikke bankenes politikk, men en føring som er satt av myndighetene i Finansforskriften. Det er et unntak for forbrukslån som skal benyttes til refinansiering. Da kan det noen ganger nedbetales over 15 år.Det er en fordel med kort nedbetalingstid, og det er at totalkostnaden ved betalingen på lånet blir lavere. En boliglån med nedbetalingstid på 30 år betyr mange år med forrentning av beløpet, og kan totalt faktisk bli dyrere enn et forbrukslån med høyere rente og kort løpetid.Av den grunn anbefales det ofte å la boliglånet stå i ro, mens du betaler ned så mye ekstra du kan på forbrukslånet.

NÅR TRENGER DU ET LÅN PÅ 400 000?

Et vanlig forbrukslån er sjelden høyere enn 100 000 kroner. Normalt dekker det behovet for vanlige investeringer til husholdningen, om det er til innkjøp, utbedringer eller reparasjoner.

Men noen ganger er det bruk for mer penger. Eksempler på dette kan være et lån til

  • Refinansiering av gjeld
  • Egenandelskravet ved kjøp av bolig
  • Investering i næringsvirksomhet
  • Flere økonomiske utfordringer på en gang

Her kan du lese mer om refinansiering av gjeld.

Det er en kjent sak prisene på boliglån er svært høye for førstegangsetablerere. Grensen for finansiering med vanlig boliglån er 85 % av boligens verdi. De resterende 15 % skal boligkjøperen stille opp med selv som egenkapital. Når vi også vet at prisen for en rimelig, nøktern bolig i sentrale strøk ofte overstiger 3 millioner kroner, blir det en stor utfordring å oppfylle egenandelskravet.

Å spare opp 450 000 kroner, som 15 % av 3 millioner utgjør, tar lang tid. Et nyutdannet par med mange års studier bak seg har ofte ikke hatt denne muligheten. Men for et slikt par med relativt høye inntekter, men med liten egenkapital, er det altså en mulighet å ta opp et tilleggslån for å dekke opp dette.

Hvis du har lyst til å starte for deg selv, eller investere i et nytt foretak, kreves det ofte kapital. Det kan være produksjonsutstyr, lokaler eller noe annet. Kanskje ønsker du også utvide i den virksomheten du allerede driver. Bankene kan ha forskjellige typer bedriftslån, men de gunstigste av disse krever sikkerhet. Har du ikke dette, vil du neppe få bedre vilkår enn et vanlig forbrukslån.

Endelig kan det være flere ting du vil ha ordnet som samlet blir en større sum. Ved nyetablering kan det være oppussing, bruktbilkjøp, hvitevarer og annet inventar du trenger til boligen. I stedet for å ta opp lån eller bruke kreditter til hvert av disse, kan altså være bedre med ett lån på det samlede beløpet.

Listen er selvfølgelig ikke uttømmende. Det kan godt være andre formål for å ta opp et lån på 400 000 kroner enn de som er nevnt her.

HVOR HØYT LÅN KAN DU FÅ?

Mens det egentlig ikke er noen grense for lån med sikkerhet, vil maksbeløpet for et forbrukslån ligge på 500 000 kroner. Det vil dog være mer enn tilstrekkelig til de fleste formål som ikke har med innkjøp av bolig å gjøre.

Men i tillegg kommer en begrensning som er pålagt av myndighetene. Lånet du får skal ikke medføre at du har en gjeldsgrad som overstiger fem ganger din årlige bruttoinntekt. Det betyr at dersom du tjener 500 000 kroner i året, skal du ikke ha mer enn 2,5 millioner i gjeld.

Med et boliglån og studielån kan du allerede være på god vei til å fylle denne gjeldsgraden. En mulighet for å øke inntekten og senke gjeldsgraden er når dere er to stykker som søker sammen.

Men vær også oppmerksom på at denne regelen ikke er absolutt. Finanstilsynet aksepterer at den enkelte låneinstitusjon avviker fra dette i omtrent 5 % av tilfellene. En svært god inntekt kan faktisk tåle høyere gjeldsgrad enn en lavere. Det er derfor ingen grunn til å la være å søke.

Men den viktigste begrensningen for hvor høyt lån du kan få, er din egen betjeningsevne. La oss se hvordan en kredittvurdering arter seg.

SLIK VURDERER BANKEN SØKNADEN DIN

Det avgjørende for om du vil få låne så mye som 400 000 kroner eller mer, er bankens egen kredittvurdering. Anses du å ha god nok økonomi til å klare å betale det tilbake, ligger du godt an.

Størrelsen på inntekten din er selvfølgelig viktig her, men det er ikke det eneste momentet. Hvor mye gjeld du betaler på fra før teller like mye.

Husholdningens størrelse, hvor mange biler dere har i drift og andre individuelle kostnadsdrivende faktorer teller inn.

Men har du betalingsanmerkning vil du med stor sikkerhet få et avslag. Det er et stempel som dårlig betaler du må bør bli kvitt før du søker et lån. Det betyr at det kravet som ligger til grunn må gjøres opp så fort som mulig.

HVORDAN FÅ BILLIGST LÅN?

For et lån på 400 000 kroner er det av stor betydning at renten er så lav som det er mulig å få den. Det er den samme kredittvurderingen som avgjør om du får lånet som også ligger til grunn for hvilken rente du i så fall vil bli tilbudt.

Alle institusjoner som tilbyr forbrukslån har et stort spenn i årlig rente for disse lånene. Det sprer seg fra noe over 7 % til nærmere 30 % per år. Og du vil ikke få et konkret tilbud før de har vurdert søknaden din.

Det du bør gjøre er derfor å la flest mulig vurdere lånesøknaden din. Det gjør du for eksempel ved å sende den gjennom DigiFinans.no. Vi forbereder deretter søknaden for vurdering av et godt knippe av landets beste forbrukslånsbanker. Med det får du flere tilbud å velge mellom, deriblant antakelig den beste renten du kan regne med å få tilbudt på grunnlag av din økonomi.

Dette tilbudet er helt kostnadsfritt for deg.