Lånekostnader

kr
år
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Omtrentlig kostnad 0 kr/mnd
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

250000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.


Et lån koster mer enn summen du låner. Bankene er pliktig å opplyse om alle kostnader før du tar opp lånet ditt hos dem. Men det er flere momenter i denne vurderingen og alt fremstår ikke like tydelig for den som vurderer flere muligheter. Her skriver vi om det du bør vite om lånekostnader før du tar opp lånet.

Du har kanskje allerede laget ditt eget budsjett hvor du har tatt høyde for at du klarer en viss sum i låneutgifter i tillegg til det du ellers betaler på. Da gjelder det å finne det lånet som matcher dette.

Lånekostnader

Med lånekostnader tenker folk på gebyrer og renter. Det er alt som kommer i tillegg til tilbakebetalingen av den lånesummen du har tatt opp.

Gebyrer er normalt et etableringsgebyr og et månedlig administrasjonsgebyr. Noen tar i tillegg et fakturagebyr for å sende papirfaktura til lånekunden.

For lån med pant er ekstra gebyrer for noteringer og dokumenter.

Dersom du ikke betaler lånet til avtalt tid, kan det sendes til inkasso. Da blir det beregnet gebyrer og salærer for dette, i tillegg til forsinkelsesrente.

Mens gebyrene er betaling for jobben som bankens folk gjør, er renten prisen på selve lånet. Det er alltid en årlig prosentsats av saldoen på lånet.

Både i sin markedsføring og i sitt konkrete lånetilbud til deg er banken forpliktet til å oppgi en effektiv rente. Det vil si at gebyrkostnadene omregnes til årlig rente og legges til den nominelle, som nevnt over. Det skal da gi en mer presis angivelse av det du betaler for lånet. Betingede kostnader som inkasso og betalingsvarsler er ikke med i dette.

Pris på lån

I sin markedsføring av lån vil banken alltid ha et låneksempel med effektiv rente. Men dette eksemplet gir liten veiledning fordi du ikke vet hvilken rente de vil tilby deg før etter at du har søkt og fått et tilbud.

Akkurat. Du må sende en søknad til banken. De vil da kredittvurdere deg, og gi deg en kredittscore og et lånetilbud på grunnlag av dette.

Men du skal ikke slå deg til ro med dette. Mange vil nok ta bankens vurdering til etterretning, og på grunnlag av det enten akseptere lånet eller klare seg uten. Det er bare det at det kan hende du får et bedre tilbud fra en annen bank hvis du søker der.

Jo flere steder du søker, desto flere tilbud og muligheter er det for å finne den beste prisen på lånet ditt. Hvis du sender søknaden til DigiFinans, besørger vi at den legges fram for flere banker på en gang.

Hva vil lånet koste? -lånets løpetid

Vi har nevnt renter og gebyr, men det er en ting til som avgjør hvor mye du skal betale for lånet. Det er løpetiden, altså den tiden du bruker på å nedbetale det.

Mange vil at den skal være så lang som mulig for at de skal få betale et mindre beløp per måned. Men jo lenger tid det tar, desto høyere blir lånets totale kostnad. Lånets totale lånekostnad fremkommer også først når du har fått et lånetilbud. Hva som blir forskjellen mellom dette og et lån med lengre eller kortere løpetid må du spørre om. Eller regne det ut selv.

Dine penger lånekalkulator

Bruker du en lånekalkulator kan du lettere se effekten av forskjellig løpetid på lånet. Kanskje vil du forbauses over hvor mye mer et lån med lang løpetid vil koste deg.

Av den grunn er det ikke alltid lurt å legge et kortsiktig billån inn i boliglånet. Selv om boliglånet har lavere rente, vil det totalt koste mer dersom det skal følge boliglånets løpetid på 20-30 år. I slike tilfeller anbefales det alltid å øke innbetalingene.

Også på forbrukslån er det mulig å betale inn ekstra når du ønsker det. Du er ikke tvunget til å følge nedbetalingsplanen. Lånet kan betales så fort du ønsker. Derimot går det ikke andre veien. Har du problemer med å klare innbetalingene bør du ta kontakt med långiver for å komme til en ordning. Kanskje kan løpetiden forlenges.

Kan lånekostnadene reduseres ved en refinansiering?

Noen ganger kan det det. Hvis du søker om et nytt lån tilsvarende det eller de du har i dag, kan du sjekke om du da får lavere rente.

Det kan jo hende at kredittverdigheten din har forbedret seg siden du fikk det første lånet. Litt høyere boligverdi og et boliglån som det er betalt ned på er ting som kan bidra til dette.

Søker du dessuten flere banker gjennom DigiFinans´ låneformidlertjeneste vil du få flere tilbud å velge mellom. Da trenger du også bare å fylle ut søknaden én gang.