LÅN 40 000 – HER ER MULIGHETENE

kr
år
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Omtrentlig kostnad 0 kr/mnd
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

250000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Trenger du et lån på 40 000 kroner? Her kan du se hvordan du går fram overfor potensielle långivere, og hvordan du legger rette til at for at de vurderer din lånehenvendelse på den best mulige måten.

Lån på 40 000 kroner og lavere kategoriseres gjerne som smålån. Med det følger det også enkelte særtrekk som det er nyttig å være klar over når du søker. I det følgende ser vi nærmere på disse og andre omstendigheter som påvirker om og i så fall hvor mye du får i lån.

INNGANGSVILKÅR FOR Å LÅNE 40 000

40 000 anses ikke som et stort beløp i lånesammenheng. Det betyr at det er lettere å få innvilget dette, enn det er for et større lån. Imidlertid er det noen ting som må være på plass uansett hvor stort lån det er snakk om.

Punktene som avgjør om du kan vurderes som låntaker er:

  • Alder
  • Bosted
  • Betalingshistorikk

Det første er altså alder. I henhold til loven skal du være fylt 18 for å kunne stifte gjeld, deriblant ta opp lån. Det er også långiveres ansvar å påse at det ikke skjer når du er umyndig.

I praksis er det vanlig at finansinstitusjoner opererer med enda høyere aldersgrense. Det er dels etter anbefalinger fra myndighetene som er bekymret for at spesielt unge stifter gjeld, og dels fordi det statistisk er flere betalingsproblemer i de yngste aldersgruppene.

På DigiFinans har vi satt et alderskrav på 20 år for å sende søknad, men blant våre samarbeidende banker er det flere som har enda høyere grense.

Det andre er kravet om bosted i landet. Det er naturlig at du bor i det landet du tar opp lån i. Det er normalt ikke et krav om at du skal være norsk statsborger, men du bør kunne dokumentere bostedsadresse i Norge de siste tre årene.

Når vi sier betalingshistorikk, er det hvorvidt du har betalingsanmerkninger vi tenker på. En betalingsanmerkning har du når du tidligere har misligholdt en betaling, og kreditor har meldt forholdet inn til et kredittopplysningsfirma.

Alle långivere sjekker hva som er registrert på deg hos kredittopplysningsfirmaene når du søker. Og en betalingsanmerkning er den sikreste måten å få avlslag på en lånesøknad på.

For deg som tenker på å søke om et lån, og det er uavhengig av hvor stort det måtte være, er det av største betydning å unngå slike anmerkninger. Og har du allerede fått en, må du tenke på hvordan du skal bli kvitt den.

Det behøver ikke å være store krav som ligger til grunn. Er det et overkommelig beløp, bør det innfris så fort det er mulig for å rense opp i betalingshistorikken din. En slik anmerkning skal nemlig slettes samtidig som du gjør opp kravet. Den vil da bli permanent borte, og ikke lenger kunne ligge der som en synlig plett på ditt finansielle rulleblad.

VURDERINGEN AV SØKNADEN

Når du har oppfylt disse generelle grunnvilkårene, er det mer variable faktorer som står for tur.

Det første er selvfølgelig inntekten din. For et lån på 40 000 kroner, behøver den isolert sett ikke være så høy. Dette går det greit å tilbakebetale for de fleste.

Du må imidlertid ha en inntekt, og den bør være fast. Vikariater, dagpenger og andre midlertidige stønader er ikke gode grunnlag for å ta opp lån. En fast ytelse som uførepensjon eller alderspensjon er kanskje ikke så mye penger, men de er i det minste faste og påregnelige inntekter.

Det andre vesentlige momentet i kredittvurderingen er gjeldsgraden. Det spiller ingen rolle om du har svært høy inntekt, så lenge du har så mye gjeld fra før at det ikke er tilrådelig å ta opp mer.

Forskriften fra Finanstilsynet tilrår ikke lån dersom det medfører en gjeldsgrad som er høyere enn fem ganger brutto årsinntekt. Finansieringsinstitusjonene kan imidlertid gjøre noen unntak dersom økonomien ellers ser solid ut.

Men under alle omstendigheter er høy gjeld en viktig del av kredittvurderingen. Det er med andre ord en vanlig avslagsgrunn.

Utenom disse er det også andre momenter som kan påvirke behandlingen av søknaden din. Den vesentligste av disse er hvorvidt du har anledning til å stille med en medsøker. Det betyr at to personer søker sammen om lånet. Det vanligste i slike tilfeller er at medsøkeren er ektefelle eller samboer med den som søker. I noen tilfeller kan det også være andre familiemedlemmer.

Fordelen med en medsøker er at det for det første er to inntekter istedenfor én. Det kan medføre at gjeldsgraden samlet sett reduseres. Hvis man for eksempel har et boliglån felles fra tidligere, vil denne belastningen klart reduseres ved art den deles på to. En ytterligere fordel for långiver som det vil bli lagt vekt på, er at det er to solidariske søkere. Skulle den ene av, hvilken grunn det nå måtte være, unnlate på betale, kan banken alltid kreve fullt oppgjør fra den andre.

SÆRTREKK VED SMÅLÅN

40 000 er kanskje ikke småpenger. Det representerer ei månedslønn for mange av oss. Som en låneforpliktelse er den likevel beskjeden sammenliknet med boliglån og forbrukslån fra 100 000 kroner og oppover. Det er også lavere enn kredittgrensen på mange kredittkort.

Derfor kaller vi det smålån. Og som sådan er det noen særtrekk det er verdt å merke seg.

For det første er det kortere tilbakebetalingstid. Et boliglån kan strekke seg til 30 år. Den vanlige grensen for forbrukslån er 5 år, mens refinansieringslån strekker seg til 15 år.

Det er ikke formalisert at nedbetalingstiden skal være kortere enn det som er nevnt over, men det er fast praksis. Kostnadsmessig er det også fornuftig å tilbakebetale på helst kortere tid enn ett år.

Effektiv rente vil normalt være høyere enn på lån med høyere beløp. Det kommer først og fremst av at gebyrene utgjør en forholdsmessig større del av lånesummen, samt kortere løpetid. Nominell rente vil nok også utgjøre noe mer, men vil ikke ha like stor betydning.

I slike tilfeller kan det være mer veiledende for deg å sjekke lånets totale kostnader enn å stirre deg blind på den effektive renten som oppgis. Det vanlige er at det er rundt 1 500 kroner i etableringsgebyr og termingebyr, som samlet omregnes til effektiv rente.

NÅR TRENGER DU ET LÅN 40 000?

Det kan være forskjellige omstendigheter som gjør at du trenger kapital. Det kan være innkjøp av elektronisk utstyr, hvitevarer som går i stykker og må fornyes eller det kan være en verkstedregning.

Enkelte behov kan utsettes, men ikke alle. Du kan kanskje spare til vintersportsutstyr, men det kjedelige er da at vinteren er over før du har det. Det samme er tilfellet med utenlandsferien i sommer. Men en god og rask nedbetalingsplan ordner du også tilbakebetalingen i løpet av noen måneder.

SØK LÅN PÅ 40 000 GJENNOM DIGIFINANS

Vi har er et godt smurt saksbehandlingssystem som sørger for at søknaden din blir levert til flere forbrukslånsbanker. Med tilbud fra flere kanter kan du oppnå bedre tilbud enn det du får på en tilfeldig sendt søknad.

DigiFinans samarbeider med flere av Norges beste banker på forbrukslån, og tar ikke spesielt betalt av deg for denne tjenesten. Bankene betaler i stedet en kommisjon for antall lån som blir formidlet gjennom oss.