Lån 60 000 kroner – mange muligheter

kr
år
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Omtrentlig kostnad 0 kr/mnd
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

250000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

På et eller flere tidspunkt i livet oppstår et midlertidig behov for ekstra kapital. Beløpet kan være stort eller lite, og det kan være for få vekk et presserende problem som baner veien for en lettere situasjon. Det er faktisk ganske mye du kan løse med et lån på 60 000 kroner.

Lånet kan du søke her på DigiFinans. Rull ned til slutten av artikkelen og se hvordan du går fram. Men la oss først diskutere effekten av dette kapitaltilskuddet i en presset økonomi. Det gjelder nemlig å utnytte det på det aller beste måten.

NÅR DU KAN TRENGE ET LÅN PÅ 60 000 KRONER

Det er mange forskjellige gjenstander eller kostnader som befinner seg på dette prisnivået. Vi kan snakke om en verkstedregning til bilen, innkjøp av møbler eller hvitevarer, en ferietur for hele familien, en bryllupsfest eller noe helt annet.

Men selv om det synes som det er en kostnad som er presserende, kan det ikke helt isoleres fra din øvrige økonomiske planlegging.

Ideelt burde man kanskje ha forutsett en ekstra utgift og hatt rede kapital på kontoen for denne eventualiteten, men slik er ikke alltid verden.

Etter lang skolegang, etablering i eget hus eller andre omstendigheter, er det ikke alle som har en slik buffer klar. Det er ikke dermed sagt at de har gjort noe feil. Men en god analyse av økonomien og jevnlige gjennomganger av inntekter og utgifter er den beste medisinen både for å forebygge og lindre slike situasjoner.

HVA KAN DU FÅ TIL MED 60 000

Vi snakker om en konkret kostnad på 60 000 kroner. Men la oss ikke henge oss opp i beløpet. Det må ses i sammenheng med din og familiens øvrige utgiftsbilde.

Her er vi ofte forskjellige. Noen er av natur sparsomme og forsiktige og gjør alltid situasjonen verre enn den er. Andre er lettere til sinns, og tar sporadiske minustall på kontoen med knusende ro. Det er faktisk ikke så mange som er akkurat midt imellom.

I begge tilfellene kreves en bevisstgjøring om tingenes egentlige tilstand. Måte å gjøre det på er å få situasjonen ned på et regneark.

Husstandens månedlige inntekter og utgifter må inn på dette. Dernest må man prøve å få realistiske anslag på de vanlige husholdningsutgiftene som mat og klær. Statens institutt for forbruksforskning har satt opp sjablonger, såkalte livsoppholdsbeløp, på disse kostnadene. Men her er det store faktiske variasjoner. Du bør selv lage en oversikt over hva dere bruker penger på, gjerne basert på de siste månedenes kvitteringer.

Slik vil du se om dere kan dekke deler av det antatte kapitalbehovet på 60 000 selv, og trenger et mindre lån enn først beregnet. Det kan også være at dere ser kommende utgiftstopper eller nødvendige anskaffelser som må gjøres. Dette er det svært viktig å være bevisst på.

Denne analysen vil også gjøre dere i stand til å se hvor mye dere kan nedbetale på lånet per måned, og dermed hvor lang tid det vil ta og få det bort fra budsjettet. Bruk gjerne vår lånekalkulator for å få et godt bilde av alternativene.

HVORDAN SER DU ETTER ET LÅN PÅ 60 000 KRONER?

Det er mange tilbud der ute. Prinsippet er det samme som når du skal kjøpe hva som helst annet. Du må undersøke hvor du finner det beste tilbudet.

Noen er utålmodige og tar det første og beste. Det lønner seg som regel ikke. Med et minimum av arbeid er det mulig å hente inn flere tilbud, og dermed plukke ut lånet med de beste vilkårene. Du vil ofte se at det er en vesentlig forskjell mellom den laveste og den høyeste renten. Prøv selv med en prissammenlikning på gjenstander i denne prisklassen. Her er det tusenlapper å spare. Det samme er tilfelle med lån.

Mange begynner gjerne med å spørre sin faste bank. Og det er helt i orden. Feil blir det bare hvis man nøyer seg med det. Du vil aldri finne de beste tilbudene hvis du ikke beveger deg en smule utenfor din egen komfortsone.

Litt lenger ned vil vi også fortelle deg hvordan DigiFinans kan hjelpe deg med å få tilbud fra flere banker.

HVORDAN SAMMENLIKNE LÅN PÅ 60 000 KRONER?

Den vanligste måten å sammenlikne lån på er å se på renta. Vi snakker da fortrinnsvis om effektiv rente. Effektiv rente, i motsetning til nominell rente, inkluderer nemlig også gebyrene du må betale. Den effektive renta er da noe høyere enn den nominelle, men den er også uttrykket for de reelle kostnadene på lånet. Alle långivere er forpliktet til å vise lånets effektive rente i sin annonsering og i sine lånetilbud.

Et problem er at det som vises i annonsering og i sammenlikninger er eksempler. Du vil ikke få renta på bordet, før du har søkt og fått et tilbud i retur. Du kommer derfor ikke utenom å sende en søknad.

Renta er selvfølgelig den viktigste indikatoren på lånets kostnader, og derfor den viktigste indikatoren når du til slutt velger långiver.

Men det kan være at også andre indikatorer er av interesse for deg. Det kan være hvor lang nedbetalingstid de kan akseptere. Lenger løpetid gir lavere månedlige betjeningsbeløp, og det kan være du har behov for det.

En annen ting du kan kaste et blikk på er muligheter for fleksibilitet. Hvordan er det hvis det skulle bli litt knapt for deg en måned? I noen lån er det lagt inn mulighet for betalingsfrie måneder eller avdragsfrihet. Dersom du har en økonomi med ustabile inntekter eller noen utgiftstopper utover året, er dette noe å tenke på. (Utnyttelse av slike tilbud som innebærer forlengelse av nedbetalingen vil imidlertid øke de totale lånekostnadene).

HVORDAN SØKER DU LÅN PÅ 60 000 KRONER PÅ DIGIFINANS

Du går inn på vår søknadsside og fyller ut beløpet. Deretter velger du ønsket nedbetalingstid. Du vil da umiddelbart få opp et beløp som angir anslått månedlig kostnad på lånet. Den blir lavere med lengre nedbetalingstid, og motsatt. Det gir deg en god indikasjon på hvor mye du må beregne å betale i måneden, men det er altså ikke nødvendigvis det samme som du får endelig tilbud om. Det er her tatt utgangspunkt i en gjennomsnittsrente for forbrukslån.

Herfra går du videre og fyller ut de nødvendige feltene for inntekter, utgifter og gjeld med mer.

Når søknaden er registrert, kommer det virkelig geniale. Den blir forelagt en rekke banker som alle samarbeider med DigiFinans. Uavhengig av hverandre vil de utarbeide et tilbud til deg.

På den måten vil du med bare én søknad få flere lån å velge mellom. Normalt vil det være en god margin mellom det beste og det dårligste tilbudet.

Valget er ditt, men de fleste vil vel gå for det med den laveste renta. Hvis du aksepterer et av lånetilbudene, ordner den aktuelle banken med lånepapirer og øvrige formaliteter som skal til for at lånet overføres din bankkonto.

Tjenesten er kostnadsfri for deg. Du betaler kun de rentene og gebyrene som følger med selve lånet.