LÅN 350 000 KRONER TIL DET DU ØNSKER

kr
år
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Omtrentlig kostnad 0 kr/mnd
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

250000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

Det er fullt mulig å få et lån på 350 000 kroner. Litt ettertanke kreves selvfølgelig før du setter deg i gjeld for et så betydelig beløp. Men for en refinansiering av gjeld og enkelte andre formål kan det ofte være en god løsning.

Det er selvfølgelig en del krav som skal oppfylles før en bank eller annen låneinstitusjon skal låne deg så mye penger. Vi vil gå nærmere inn på disse her, slik at du vet hva du har å forholde deg til. Da kan du også forberede søknaden din på best mulig måte.

HVEM KAN FÅ LÅN?

Det er en del formelle kriterier eller generelle regler som følges av så godt som alle låneinstitusjoner.

Disse er knyttet til

  • Alder
  • Tilknytning til Norge
  • Betalingsanmerkninger

Det er et minimumskrav at du er myndig for at du skal få stifte gjeld i Norge. Det betyr at du må ha fylt 18 år. Det gjelder alle typer kreditt, også kredittkort og avbetalingskjøp. Bankene er pålagt å sørge for at det er i orden.

I praksis har også de fleste forbrukslånsbanker en enda høyere aldersgrense, gjerne 23 eller 25 år. Grunnen til dette er at på statistikkene over dårlige betalere er de yngste i overveldende flertall. Samtidig har de som oftest lave inntekter på grunn av studier eller liten erfaring i arbeidslivet. Har du konto i bank, kan det imidlertid være mulig å få innvilget et kredittkort med lav kredittgrense.

Kravet om tilknytning til Norge betyr ikke at du må være statsborger. Det normale er at du må kunne dokumentere bosted i Norge de tre foregående årene. Dette fremkommer av folkeregisteret.

Endelig har det liten hensikt å søke et lån dersom du har en betalingsanmerkning. En notering av et krav eller en regning som ikke er betalt beregnes slik at det er for høy risiko å gi deg ytterligere kreditt. En betalingsanmerkning vil imidlertid bli slettet for alltid etter at du har betalt kravet. Når du har gjort det, vil det ikke være noen tilgjengelig historikk om at du ikke har betalt.

Søker du i din faste bank, vil de nok fremdeles kaste et blikk på om du har for vane å overskride lønnskontoen din eller grensen på kredittkortene dine.

GENERELLE REGLER OM FORBRUKSLÅN PÅ 350 000

Bankene må ved sine utlån oppfylle en del bestemmelser i Finansdepartementets forskrifter med krav til utlånspraksis. Disse går på

  • Betjeningsevne
  • Gjeldsgrad
  • Avdragstid
  • Men med noen unntak …

Det første punktet er ganske opplagt. Du skal ha penger til å betale det lånet du søker om. Det betyr at du skal ha inntekt nok til å klare alle dine vanlige utgifter i tillegg til nedbetalingen. Men det er også en betingelse at du fortsatt skal klare det dersom det skjer en renteøkning på 5 %.

Med gjeldsgrad forstår vi hvor mye gjeld du har i forhold til årsinntekten din. Forbrukslånforskriften setter her en grense på at gjelden ikke skal komme opp i mer enn fem ganger årsinntekten. Her inkluderes både boliglån, studielån og andre forbrukslån. I tillegg skal man legge til grunn kredittrammen på kredittkort du har, men ikke bruker. Det betyr at det i slike tilfeller kan være fordelaktig å kvitte seg med kredittkort før du søker.

Forbrukslån skal i regelen ha mye kortere nedbetalingstid enn for eksempel boliglån. Et forbrukslån skal kunne nedbetales med 60 månedlige innbetalinger, altså ikke lenger tid enn fem år.

Forskriftens paragraf 8 gir likevel bankene mulighetene til å avvike fra disse kriteriene i inntil 5 % av alle lånesøknadene. Det betyr at hvis du for eksempel vil få en total gjeld som er høyere enn fem ganger årsinntekten, kan du likevel ha en mulighet for å få lån. Det er derfor ingen grunn til ikke å søke.

Kravet om 5 års nedbetalingstid er heller ikke i veien for at banken skal kunne innvilge deg avdragsfrihet hvis du får problemer underveis, og dermed forlenge nedbetalingstiden.

Men det viktigste unntaket er kanskje det som gjelder lån til refinansiering. Det er det vi kommer til nå.

LÅN 350 000 TIL REFINANSIERING

Av alle ting du kan ta opp forbrukslån til, står refinansiering i en særstilling.

Re-finansiere betyr ganske enkelt at du tar opp et lån for å betale lån og annen gjeld du allerede har. Det betyr altså ikke at den samlede gjelden din øker. Du får bare et annet lån du skal betale på.

Den vanligste grunnet til at folk refinansierer er at de får bedre betingelser enn det de har fra før. Det kan også være at det gjør betjeningen mer overkommelig.

Det lønner seg uansett med jevne mellomrom å sjekke om du kan få bedre betingelser på lånet ditt andre steder. Men den største gevinsten er ofte når du kan samle flere mindre lån og andre gjeldsposter i et stort lån.

Såkalte smålån har for eksempel relativt høy rente. Betaler du på flere slike, kan det gå en del penger i måneden. En annen kostbar kreditttype er kredittkortgjeld. Kredittkortene er enkle å bruke. Men dekker du ikke opp kreditten etter hvert som du bruker av den, påløper høye renter.

En søknad om samling av lånene i et refinansieringslån bør inneholde de aktuelle gjeldspostene; smålån, kredittkort eller fakturagjeld, og det samlede beløp som skal til for innfrielse av den aktuelle saldoen på disse.

Den refinansierende banken vil da sørge for direkte innfrielse av disse etter at du har undertegnet lånepapirene.

Bankene er ikke like bundet av forbrukslånsforskriften som er beskrevet ovenfor. Totalgjelden din vil ikke bli større ved en refinansiering. Har du allerede en gjeldsbyrde som overstiger fem ganger årsinntekten, er det fortsatt mulig å søke om lån til å refinansiere den dersom du har betjeningsevne.

Dessuten kan du få betale et refinansieringslån over lenger tid. Mens et ordinært forbrukslån kun unntaksvis kan strekke utbetalingen over så lang tid som fem år, kan refinansieringslånet nedbetales i ro og mak over hele 15 år.

Den lange løpetiden gjør at det månedlige beløpet blir tilsvarende mindre. Der refinansieringen har skjedd etter påtrengende økonomiske betalingsproblemer, kan det være en måte å løse dette på. Men den generelle anbefalingen om at det bør betales på kortest mulig tid, står fremdeles ved lag. Dersom det er mulig.

Har du behov for å få samlet gjelden? Da bør du først lese denne artikkelen hvor det står alt om refinansiering.

SAMMENLIKNING AV LÅN PÅ 350 000

Som alle varer er også lån gjenstand for prissammenlikning. Men det er litt vanskelige å vurdere disse opp mot hverandre enn det for eksempel med en bil. En ny bil har akkurat de samme egenskapene uansett hvilken forhandler du kjøper av.

Når det gjelder lån, får du ikke vite prisen før du har søkt og fått et tilbud.

Alle lån og långivere blir presentert med et priseksempel, samt den laveste og høyeste renten de tilbyr. Men du vil aldri vite hvilken rente de har for deg før du har sendt søknaden og de har kredittvurdert deg.

For å få finne det beste tilbudet, bør du derfor først bli vurdert hos flere aktuelle utlånere. Da kan du sette dem opp mot hverandre og luke fram den utlåneren som vil gi deg den mest generøse renten.

For å spare bryderiet med å fylle ut mange søknader og sende dem hit og dit, kan du imidlertid benytte deg av DigiFinans som låneformidler. Du fyller ut søknaden her på siden, og vi får den vurdert av alle banker og låneinstitusjoner vi har samarbeidsavtaler med.

Du betaler ikke for denne tjenesten. DigiFinans får provisjon av banken som utbetaler det lånet du aksepterer.