LÅN 50 000 - FINN DE BESTE BETINGELSENE

kr
år
Telefonnummeret ditt er påkrevd slik at vi kan gi deg informasjon om søknaden din. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg ved å bruke dette telefonnummeret.
Din e-post er påkrevd slik at vi kan kontakte og sende ut informasjon om søknaden din til deg. Dersom et bud aksepteres, vil bankene også kommunisere med deg via denne e-posten.
Omtrentlig kostnad 0 kr/mnd
Ved å starte søknaden, godkjenner jeg både brukeravtale og privacy policy, og bekrefter mitt norske statsborgerskap.
Totalt lånebeløp

250000 kr

           
nedbetalningstid

5 år

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 0 kr over 5 år, nom. NaN%, eff. 0% kost. 0 kr, tot. 0 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.

50 000 er et greit tall å forholde seg til når du låner penger. Det er lett å regne med, og utgjør for mange en god månedslønn. Det er kanskje de tilfellene du føler du er en månedslønn på etterskudd, at det også kunne være aktuelt med et slikt lån.

Derfor kan det være greit å sette seg litt inn i lånemarkedet, og spesielt hvilke vilkår som gjelder for lån i denne størrelsesorden. Vi skal derfor i denne artikkelen se litt på dette markedet, hva du kan forvente og hvordan du kan innrette deg på best mulig i måte i forhold til en lånesøknad og betjening.

ORIENTER DEG I MARKEDET

Hvis du tenker deg et forbrukslån er det svært mange långivere å velge mellom. Så lenge de er godkjent av det norske Finanstilsynet, hvilket de selvfølgelig skal være, er det ikke enorme forskjeller ute og går. Bransjen er strengt regulert. Men det kan likevel være en del å hente på å sondere markedet. Vi tenker på ting som det å finne den laveste renta, den riktige nedbetalingstiden og eventuelt fleksibilitet med tilbakebetalingen.

De alminneligste personbankene fokuserer ikke så mye på rene forbrukslån. Det går mest i boliglån, sparekontoer og kredittkort. Har du en fast bankforbindelse, kan du så klart sjekke. Men ofte går valget i retning av en egen forbrukslånsbank.

ALTERNATIVER TIL FORBRUKSLÅN?

Det vel to andre typer kreditter som tenkes å konkurrere med forbrukslån, men ingen av dem er praktiske og rettet mot behovet for et pengebeløp av denne størrelsen.

Vi har lån med sikkerhet i bolig. Det fordrer at du er i den omstendighet at du har en bolig som ikke allerede er fullt beheftet med lån. Det er jo gjerne tilfellet der du nettopp har kjøpt.

Har du en bolig med ledig sikkerhet for et nytt lån, er det formaliteter som skal ordnes i forbindelse med innhenting av opplysninger om aktuelle panteheftelser, verdivurdering av boligen og undertegnelse av nye pantedokumenter.

Et lån med sikkerhet i bolig vil ha lavere rente enn et forbrukslån, På den annen side er det gebyrer for pantedokumenter og tinglysning. Det er ikke sikkert det lønner seg totalt sett.

Har du et kredittkort med en ledig ramme som overstiger beløpet du trenger, kan det virke lettvint å bruke det. Kredittkort har imidlertid høye renter, og er økonomisk sett en dårlig løsning. Mange har også problemer med å følge en disiplinert nedbetaling, og lar det ligge og godgjøre seg på en høy rentebærende saldo.

SAMMENLIKNING AV LÅN PÅ 50 000

Som nevnt er det mange som kan være villig til å låne deg 50 000. Men når vi snakker forbrukslån, er det ikke alltid lett å finne de beste betingelsene.

Rentene den enkelte finansinstitusjon opererer med er alltid innenfor et vidt spekter. Du får ikke et konkret tilbud fra dem før de har kredittvurdert deg og gitt deg en kredittscore. Det vil si at du ikke kan vite på forhånd om du får en rente på 8 % eller om den vil være over 20 %.

Det betyr at du ikke kan gjøre en reell sammenlikning før etter at du har søkt, og fått en rekke lånetilbud på bordet. Det alminnelige tipset er derfor at du må søke flere steder for å komme fram til banken som gir deg de aller beste betingelsene.

Det kan synes tungvint å måtte føre opp de samme opplysningene flere ganger og sende den til bank etter bank.

Nå kan imidlertid dette gjøres mer effektivt ved å sende kun én søknad til DigiFinans, og derfra få den videresendt til alle finansieringssituasjonene som vi samarbeider med. Uavhengig av hverandre vil de beregne seg fram til det beste tilbudet de kan gi deg. Ettersom kredittvurderingspraksisen i de ulike selskapene aldri er hundre prosent lik, kan det gi reelle besparelser for deg å velge det beste tilbudet du får på bordet.

Les lenger ned hvordan du søker gjennom DigiFinans, eller gå rett til søknadsskjemaet her.

HVA KAN DU LØSE MED ET LÅN PÅ 50 000?

En gjennomsnittlig norsk månedslønn lå i 2019 på 47 300 kroner. Det er altså en drøy månedsutbetaling du ligger på etterskudd når du har behov for et lån på 50 000.

Kanskje kan du løse problemer ved å utsette regninger eller et aktuelt behov. Men det kan også være en måte å skyve problemene foran seg på. Iallfall når det gjelder regningene. Hvis du ikke er helt sikker på om du kan klare dem innen det tidsperspektivet du ser for deg, er et lån iallfall noe du bør vurdere. Én låneforpliktelse er jo også mer ryddig å forholde seg til enn mange små forpliktelser.

Når det gjelder behov, er det noen som kan utsettes og andre ikke. En ny flatskjerm kan vente noen måneder, men med en vaskemaskin er det verre. (Hvis du da ikke har noe imot å vaske klærne for hånd). Men selvfølgelig, – for noen er kanskje flatskjerm også et behov som ikke kan utsettes.

PLANLEGG TILBAKEBETALINGEN

Det månedlige terminbeløpet på et lån på 50 000 kroner avhenger av tilbakebetalingstiden. Du får en antydning på hvor stort det vil bli ved ulike løpetider ved å bruke vår lånekalkulator.

Dertil må dette tilpasses ditt budsjett. Raskest mulig nedbetaling er alltid å anbefale, men man må samtidig være realistisk. Tenk over hvilke reelle utgifter som også skal dekkes i nedbetalingsperioden, og på hvor disiplinert du ellers er i stand til å være.

En nedbetaling av et vanlig forbrukslån kan strekkes over fem år. Men et lån på 50 000 bør normalt nedbetales på mye kortere tid. Hvis du er litt usikker på hvor fort du kan klare det, kan du velge litt lang løpetid og heller betale ned ekstra når du har mulighet. Det er alltid mulig å betale ned raskere enn avtalt, men hvis du derimot ønsker å forlenge løpetiden er det flere formaliteter du må gjennom.

OM KREDITTVURDERINGEN

Kredittvurdering er det som skjer når banken du søker går gjennom økonomien for å ta stilling til søknaden din. Kredittvurderingen avgjør både om du får lån, hvor stort lån du i så fall kan få og hvilken rente du får på dette.

Det er derfor viktig å score best mulig her. Nå er det gjerne faste tall-størrelser som årsinntekt og gjeldsgrad (hvor mye gjeld du har i forhold til inntekt) som legges til grunn, og som det er vanskelig å gjøre noe med der og da.

Mange får bedre betingelser når de er to som søker, for eksempel ektefeller eller samboere. Dersom lånet er til begunstigelse for begge, er dette absolutt å anbefale.

SØK LÅNET DITT GJENNOM DIGIFINANS

Vi hjelper deg med søknaden din slik at den fremmes for flere aktuelle långivere. Har du spørsmål til selve søknaden eller behandlingen av den, kan du bare ta kontakt med oss på telefon i kontortiden eller på e-post.